‘Twintig keer goedkoper dan UV-inkjet’

Het Australische Tonejet introduceert de Cyclone, een inkjetprinter specifiek voor het bedrukken van blik. Dankzij een elektrostatische printtechniek claimen de ontwikkelaars dat de printprijs per blik tot twintig keer lager ligt dan bij UV-drogende inkten.

‘De Tonejet Cyclone brengt diverse gepatenteerde technologieën samen, wat resulteert in een machine die aanzienlijk efficiënter is dan concurrerende producten’, aldus verkoopmanager Marvin Foreman. ‘Of hij nu ingezet wordt als stand alone printer of als onderdeel van een productielijn, de Cyclone reduceert niet alleen de productietijden aanzienlijk, maar stelt fabrikanten ook in staat hele kleine oplages te draaien. Ze kunnen desgewenst zelfs ieder blikje afzonderlijk decoreren.’

Elektrostatische printtechniek

Voor de kortere productietijden is een slim transportsysteem verantwoordelijk, maar de Cyclone is vooral bijzonder vanwege zijn elektrostatische printtechniek. De inkt voor de printer is voorzien van pigmentdeeltjes met een elektrische lading in een niet-geleidende dragervloeistof. Door middel van een elektrische puls wordt de pigment als het ware uit de vloeistof ‘geschoten’. Daardoor blijft het merendeel van de dragervloeistof achter en ontstaat een zeer dunne, maar hoog gepigmenteerde inktlaag op het blik.

www.tonejet.com

‘Twenty times cheaper than UV inkjet’

Tonejet, located in Australia, introduces the Cyclone, an inkjet printer especially for digital beverage can printing. Thanks to electrostatic print technique, the developers claim that the print price per can is 20 times lower than in UV-curable inks.

‘The Tonejet Cyclone brings together several patented innovations that result in a machine which is considerably more efficient than competing products’, comments Marvin Foreman, Sales Manager Tonejet. ‘Whether used as a stand-alone digital printer, or integrated into a can production line, the Cyclone not only significantly reduces production time, it also manufacturers to print very small runs of each can design. They can even decorate each can separately.’

Electrostatic print technique

A smart transportation system is responsible for shorter production times, but the Cyclone is particularly special because of its electrostatic print technique. The ink for the printer is made of charged pigment particles in a non-conducting carrier fluid. The formulation means that the majority of the carrier fluid is left behind, producing a very thin, yet high density pigmented layer of ink on the can.

www.tonejet.com

Reacties

Reactie toevoegen