Alternatief voor kunststof rietje

Ahlstrom-Munksjö introduceert de CelluStraw, een nieuwe op vezels gebaseerde oplossing voor papieren drinkrietjes, waarmee de voedingsmiddelenindustrie de consumenten een alternatief biedt voor de eenmalige kunststof rietjes.

CelluStraw bestaat uit speciale papier rangen, respectievelijk ontwikkeld voor de binnenste en buitenste lagen van papieren rietjes. De nat-sterke en mechanische weerstand bieden goede productintegriteit en zorgen ervoor dat de papieren rietjes in goede conditie blijven. De rietjes zijn geproduceerd van verantwoord geproduceerde natuurlijke vezels, is hernieuwbaar, biologisch afbreekbaar en veilig voor contact met voedingsmiddelen, verklaart Ahlstrom-Munksjö.

www.ahlstrom-munksjo.com

Alternative to plastic drinking straw

Ahlstrom-Munksjö introduces the CelluStraw, a new fiber-based solution for drinking paper straws, enabling the food industry to provide consumers an alternative to single-use plastic straws.

The CelluStraw offering consists of specialty paper grades, respectively developed for the inner and outer plies of paper straws. The wet-strength and mechanical resistance delivers good product integrity, ensuring paper straws remain in excellent condition. The straws are made of responsibly sourced natural fibers, is renewable, biodegradable and safe for food contact, Ahlstrom-Munksjö declares.

www.ahlstrom-munksjo.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

maandag 6 mei 2013