Ambitieuze doelstelling Nestlé

Nestlé heeft bekend gemaakt dat het haar doelstelling is om al haar verpakkingen uiterlijk in 2025 geschikt te maken voor recycling of hergebruik.

In de visie van Nestlé mag geen enkele verpakking, inclusief plastic, meer eindigen op de afvalberg of als vuilnis. Het bedrijf richt zich op drie kerngebieden: het uitbannen van plastic dat niet kan worden gerecycled; het gebruik aanmoedigen van plastic dat betere recyclingresultaten heeft; het veranderen of verdwijnen van ingewikkelde combinaties van verpakkingsmateriaal.

Eén van de sleutelredenen achter de belofte van de voedingsmiddelenproducent is het voorkomen dat verpakkingsmateriaal eindigt als afval, ook in zeeën, oceanen en waterwegen.

www.nestle.nl

Nestlé’s ambitious objective

Nestlé has announced that its objective is to make all its packaging suitable for recycling or reuse no later than 2025.

In Nestlé’s vision no packaging, including plastic, may end-up as waste or garbage. The company focuses on three core areas: eliminating plastic that cannot be recycled; encourage the use of plastic that has better recycling results; eliminate or change complicated combinations of packaging material.

One of the key reasons behind the promise of the food producer is to avoid packaging material to end up as waste, also in seas, oceans and waterways.

www.nestle.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws