ePac koopt twintig HP Indigo’s

De vraag naar digitaal gedrukte flexibele verpakkingen groeit zo hard dat de Amerikaanse verpakkingsdrukker ePac twintig HP Indigo 20000-persen heeft gekocht. De order is goed voor ruim honderd miljoen dollar.

ePac is pas in 2016 opgericht en heeft momenteel acht HP Indigo’s draaien op vier locaties in de VS. Dankzij de driecijferige groei ziet het bedrijf mogelijkheden tot snelle expansie: in 2020 wil ePac vijftien locaties hebben, waar dan 28 HP Indigo 20000’s staan. Die zijn overigens deel van de totaaloplossing die ePac aanbiedt, want ook lamineren en zakjes maken behoren tot het aanbod van de verpakkingsdrukker. Daarmee bekort ePac de levertijd voor complete orders tot tien werkdagen, tegen zes tot tien weken bij conventioneel drukken.

De bestelling van ePac is in de ogen van HP het bewijs dat digitalisering in de markt van flexibele verpakkingen echt voet aan de grond krijgt. Net als het gegeven dat er vorig jaar honderd HP Indigo’s in deze markt stonden en dat dit er nu al 160 zijn.

www.hp.com/go/hpindigo20000

Twenty HP Indigos purchased by ePac

The demand for digital printed flexible packaging is growing so hard that ePac, an American packaging printer, has bought twenty HP Indigo 20000 presses. The order is more than one hundred million dollars.

ePac is founded only in 2016 and has currently eight HP Indigos running at four locations in the US. Thanks to the three-digit growth, the company sees opportunities for rapid expansion: in 2020 ePac wants to have fifteen locations, with 28 HP Indigo 20000’s. These are part of the total solution offered by ePac though, for laminating and producing bags are among the offerings of the packaging printer. With that, ePac reduces the delivery time for complete orders to ten business days, against six to ten weeks with conventional printing.

The order of ePac is, according to HP, proof that digitization is a real success in the market of flexible packaging. Just like the fact that last year there were one hundred HP Indigos present in this market and by now one hundred sixty.

www.hp.com/go/hpindigo20000

Reacties

Reactie toevoegen