Nature MultiPack granted interim approval by the EPBP.

EPBP test Nature MultiPack

De door NMP Systems en KHS speciaal ontwikkelde en geleverde lijm met betrekking tot de Nature MultiPack heeft tot 30 juni 2019 een tijdelijke goedkeuring gekregen voor verdere markttesten in Europa. Na tests op het Nature MultiPack verpakkingssysteem heeft de European PET Bottle Platform (EPBP) bevestigd dat het volledig kan worden gerecycled.

De lijm op het Nature MultiPack verpakkingsysteem heeft geen nadelige invloed op de rPET. Er zullen verdere tests worden uitgevoerd met betrekking tot het verlenen van een definitieve goedkeuring.

Lijmpunten

De PET-flessen worden samengehouden door lijmpunten. Met de voorlopige goedkeuring heeft nu ook een onafhankelijk orgaan bevestigd dat de speciaal ontwikkelde lijmpunten op de flessen geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de gerecyclede PET. De tests toonden aan dat de lijmpunten door wrijving tijdens het wasproces worden verwijderd. De lijm wordt vervolgens van de PET schilfers gescheiden, wanneer het naar de oppervlakte van het schoonmaakmiddel drijft.

EPBP

De EPBP is een vrijwillig, branchegericht initiatief die voorziet in richtlijnen voor PET-fles ontwerp. Het beoordeelt nieuwe PET-verpakkingssystemen en –technologieën met betrekking tot hun effect op het recyclingproces en tests en certificeert deze volgens strikte richtlijnen. Aldus de toelichting van NMP Systems.

https://nmpsystems.khs.com

www.epbp.org

Nature MultiPack tested by EPBP

The adhesive, specially developed and delivered by NMP Systems and KHS, has been granted interim approval for further market tests in Europe until June 30, 2019. Following tests on the Nature MultiPack packaging system the European PET Bottle Platform (EPBP) has confirmed that it can be fully recycled.

The adhesive on the Nature MultiPack packaging system had no adverse effect on the rPET. Further tests shall be run to enable permanent approval to be granted.

Dots of glue

The PET bottles are held together by dots of adhesive. With the interim approval an independent body has now also confirmed that in tests the specially developed adhesive for the dots of glue on the bottles has no negative impact on the quality of the recycled PET. The tests showed that the dots of adhesive are removed as intended by friction during the washing process. The adhesive is then separated from the PET flakes as it floats to the surface of the cleaning medium.

EPBP

The EPBP is a voluntary, industry-related initiative which provides PET bottle design guidelines for recycling. It assesses new PET packaging systems and technologies as regards their effect on the recycling process and tests and certifies these according to strict guidelines.

https://nmpsystems.khs.com

www.epbp.org

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

Uitbreiding fabriek KHS Group in Hamburg voltooid.
woensdag 19 oktober 2016
maandag 9 november 2015