Glasrecycling: doel halen met Actieplan Glas.

Glasrecycling: doel halen met Actieplan Glas

De wettelijke doelstelling in Nederland voor de recycling van verpakkingsglas is 90%, maar we zamelen in Nederland nog niet de wettelijke 90% in (83% in 2015).

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft in 2016 om die reden het actieplan Glas opgesteld om eind 2018 de doelstelling van 90% glasrecycling te behalen. Met een tussentijdse rapportage heeft het Afvalfonds Verpakkingen de overheid laten weten dat de uitvoering van het actieplan op koers ligt.

Samenwerking met gemeenten

Dit jaar werkt het Afvalfonds Verpakkingen samen met ruim 40 gemeenten waarin de glasinzameling achterblijft bij het landelijk gemiddelde van 20 kilo per inwoner per jaar. Samen met deze gemeenten is bekeken wat de mogelijke oorzaken zijn en welke acties wenselijk zijn. Naast de 40 gemeenten waarmee een samenwerking is overeengekomen, worden ook andere gemeenten aangespoord om “gas op glas” te geven.

Horecaglas

Ook bij de horeca valt nog glas te halen. Uit een verdiepingsonderzoek onder horecaondernemers in diverse binnensteden blijkt dat meer dan 15% van de horecaondernemers het verpakkingsglas nog regelmatig bij het restafval gooit, omdat er geen goede inzamelmogelijkheid voor handen is. Daarom worden er met toeleveranciers pilots opgestart om glas van horecabedrijven bij het bevoorraden mee terug te nemen. Wanneer blijkt dat de ontwikkelde inzamelmethode succesvol is, worden initiatieven genomen om deze in meerdere steden toe te gaan passen.

Afvalfonds Verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakkingen geeft collectief uitvoering aan de verplichtingen die ondernemers hebben onder het Besluit verpakkingen.

www.afvalfondsverpakkingen.nl

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

woensdag 10 oktober 2012