Kennis KIDV moet Europese Commissie inspireren

 

De kennis die het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) inmiddels heeft opgedaan over verpakken in een circulaire economie, is toepasbaar in alle landen. Daarom heeft KIDV het paper ‘Circular economy and packaging: an opportunity for Europe’ opgesteld, als input voor het nieuwe Europese circulaire economie pakket. Het KIDV heeft het paper op 19 augustus ingediend bij de Europese Commissie. Dit naar aanleiding van een oproep van de EC eerder dit jaar om input te leveren voor een nieuw pakket maatregelen voor een circulaire economie. Bij het opstellen van de paper heeft het KIDV gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die zijn opgedaan bij de uitvoering van projecten, pilots, het wetenschappelijk onderzoeksprogramma en de begeleiding van de brancheverduurzamingsplannen.

Het gaat volgens KIDV om drie grote uitdagingen: het verhogen van de hoeveelheid gerecycled materiaal, het creëren van een zelfvoorzienend recycling systeem voor plastic waarin de kosten van inzameling, sortering en recycling worden gedekt en om het beleid op het gebied van afval en energie ondersteunend aan elkaar te maken, bijvoorbeeld met betrekking tot verpakkingsafval van hout

In de paper geeft het KIDV de Europese Commissie daarbij de volgende aandachtpunten mee:

  •          Zorg voor meer bewustzijn bij consumenten over hun rol bij het verminderen van afval en bij het recyclen van materialen, met behulp van goede communicatie op de verpakking en een infrastructuur met goede voorzieningen om afval te scheiden.
  •          Stimuleer innovatie zodat materialen makkelijker gescheiden kunnen worden ingezameld, waardoor kosten worden verlaagd.
  •          Stimuleer technische innovatie bij nascheiding van materialen, om de kwaliteit van de output te verhogen.
  •          Om te kunnen voorzien in verpakkingen die leiden tot optimale recycling en hergebruik van producten, is het cruciaal dat er een gelijk speelveld komt voor ‘design for recycling’ in Europa. Start daarom een dialoog met het bedrijfsleven om na te gaan wat nodig is om dit te realiseren.
  •          Maak afspraken met verpakkingsproducenten over de hoeveelheid gerecycled materiaal die toegepast wordt in nieuwe verpakkingen.
  •          Maak afspraken met de verpakkingsindustrie over het opstellen van verduurzamingsplannen die tot een circulaire economie leiden.
  •          Zorg voor meer marktvraag naar secundaire grondstoffen, met behulp van differentiatie in prijs tussen virgin materialen en secundaire grondstoffen.
  •          Ga na welke mogelijkheden er zijn om het afval- en energiebeleid ondersteunend aan elkaar te maken, bijvoorbeeld als het gaat om verpakkingsafval van hout.

 

U kunt het papier hier lezen

Tags (taxonomy): 

Reacties

Reactie toevoegen