KIDV onderzoek: gebruik draagtassen kan veel lager

Volgens het project ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’ van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) kunnen winkels veel minder draagtassen uitgeven dan ze nu doen. Dit kan onder meer door de klanten te stimuleren om vaker een eigen, herbruikbare draagtas mee te nemen, of als ze geld voor een tasje vragen. Een andere optie om het gebruik van het aantal tasjes te verminderen, is om klanten middelgrote draagtassen of big-shoppers van duurzaam materiaal aan te bieden, die geschikt zijn voor hergebruik. Het project ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’ bestond uit twee onderzoeken, namelijk een pilot en een materiaalstudie.

Pilot
De pilot ‘Mag het een tasje minder zijn’ (2013) vond plaats van 10 oktober tot en met eind december 2013 . Het KIDV onderzocht samen met de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) drie gemeenten en negen winkelketens. In deze pilot werd gekeken of beprijzing van plastic draagtassen de uitgifte van het aantal draagtassen in winkels vermindert. Ook werd onderzocht of beprijzing van draagtassen het gedrag van consumenten bij het winkelen beïnvloedt. De uitkomsten van deze pilot lieten zien dat tot 77 procent minder draagtassen werd uitgegeven. Dit gebeurde doordat winkeliers hun klanten goed informeerden, hen vroegen om zelf een tas mee te nemen en minimaal 10 cent vroegen aan klanten die wel een tas wilden.

Materiaalstudie
In 2014 heeft TNO in opdracht van het KIDV een studie ter informatie voor consumenten en winkeliers uitgevoerd, door te onderzoeken welke materialen en formaten van draagtassen het minst milieubelastend zijn.
In het onderzoek zijn zogenoemde big shoppers, middelgrote draagtassen en kleine (hemd)tassen van verschillende materialen met elkaar vergeleken. In totaal gaat het daarbij om twintig verschillende typen draagtassen. Om het aantal keren hergebruik van de draagtassen in te schatten, stelde het KIDV een realistisch scenario op. In dit scenario is verondersteld dat big shoppers en middelgrote draagtassen geschikt zijn voor hergebruik en dat kleine (hemd)tassen eenmalig worden gebruikt.

Praktische kennis
De uitkomsten van het project ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’ bieden winkeliers en consumenten kennis waarmee zij hun voordeel kunnen doen. Voor winkeliers geldt dat zij de uitgifte van het aantal draagtassen fors kunnen verminderen als ze klanten goed informeren over duurzaam gebruik van draagtassen en duurzame alternatieven aanbieden. Ook als ze tassen beprijzen leidt dat tot de gewenste reductie van het aantal draagtassen.
Consumenten kunnen draagtassen van duurzame materialen aanschaffen die ze vaker kunnen gebruiken, deze draagtassen bij het winkelen meenemen en in winkels geen kleine (hemd)tasjes voor eenmalig gebruik meer aannemen. Ten slotte kunnen consumenten voorkomen dat kapotte draagtassen in het zwerfafval terecht komen, door deze op de juiste manier weg te gooien. Deze tips zijn ook opgenomen in een factsheet van het KIDV.

www.kidv.nl

 

 

Tags (taxonomy): 

Reacties

Reactie toevoegen