Laser meet zuurstofgehalte in verpakking

Witt-Gastetechnik, gevestigd in het Duitse Witten, introduceert de nieuwe gasanalysator Oxybeam. Het apparaat maakt gebruik van laserlicht en onderzoekt het zuurstofgehalte in de verpakking, zonder deze te vernietigen.

Enige voorwaarde is een plek om de binnenkant van de verpakking te zien, wat bij de meeste bakjes, thermogevormde verpakkingen of buisfolies het geval is.

Het product wordt onder de sensor gelegd en de meting aan het touchscreen gestart. Na ongeveer vier seconden laat het toestel op de kleurendisplay het gemeten gehalte aan overgebleven zuurstof zien met een nauwkeurigheid van 0,1%, claimt Witt-Gasetechnik.

www.wittgas.com

Laser measures remainder of oxygen in packaging

Witt-Gasetechnik, located in Witten, Germany, introduces the new gas analyser Oxybeam. The device uses laser light and examines the content of oxygen in the packaging, without destroying it.

The only condition is to have a spot to see the inside of the packaging, which is the case in most containers, thermoformed packaging or tube foils. The product is placed under the sensor and the measurement of the touch screen is started. After approximately four seconds, the unit shows the measured oxygen content on the color display with an accuracy of 0.1%, Witt-Gasetechnik claims.

www.wittgas.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws