Nieuwe white paper van Mettler Toledo

De fysieke verontreiniging van voedingsmiddelen is een wereldwijd veiligheidsprobleem voor producenten, retailers en consumenten.

Hoewel veiligheid de hoogste prioriteit heeft, kunnen verontreinigingsincidenten ook ernstige gevolgen hebben voor het merkimago en de bedrijfsresultaten. Langere supply chains, complexere productie-omgevingen en betere rapportage-methodes zorgen allemaal voor een toename van het aantal gemelde verontreinigingen. 

White paper

De verschillende oorzaken van deze incidenten en de mogelijkheden voor het reduceren van fysieke verontreinigingen in voedingsmiddelen worden beschreven in een nieuwe, gratis white paper van Mettler Toledo, leverancier van precisie-instrumenten en services. In de white paper Gegarandeerde voedselveiligheid door het voorkomen van fysieke verontreinigingen komen allerlei verschillende fysieke verontreinigingen aan de orde, voorzien van uitleg over hoe die in de voedingsmiddelen terecht kunnen komen. Ook worden de verschillende productinspectietechnologieën beschreven waarmee productvreemde deeltjes uit de voedselketen kunnen worden geweerd. Producenten en verwerkers van voedingsmiddelen krijgen naar eigen zeggen informatie over de best practices voor het selecteren van de juiste apparatuur voor hun specifieke toepassing.

Een gratis exemplaar is te downloaden via www.mt.com/pi-contamination

Mettler Toledo present new white paper

The physical contamination of food is a global security problem for producers, retailers and consumers.

Although safety is a top priority, pollution incidents can also seriously affect the brand image and business results. Longer supply chains, more complex production environments and better reporting methods provide all for an increase in the number of reported contaminants.

White paper

The various causes of these incidents and the possibilities for reducing physical contaminants are described in a new, free white paper from Mettler Toledo, supplier of precision instruments and services. In the white paper, all sorts of different physical contaminants come up, with explanations on how they wind up in food. Also, different inspection technologies with which product foreign particles can be excluded from the food chain, are described. According to Mettler Toledo, producers and processors of food get information about the best practices for selecting the right equipment for their specific application.

www.mt.com

Reacties

Reactie toevoegen