TechnoBAR zorgt voor langere versheid

Oerlemans Plastics heeft onlangs de TechnoBAR-verpakking ontwikkeld, een zevenlaags barrière verpakking waardoor een gasdichtheid kan worden gegarandeerd. Aldus de producent van kunstof flexibele verpakkingen en folie.

Tijdens het verpakken wordt de lucht uit de zak gehaald en een beschermend gas, bijvoorbeeld CO2, toegevoegd. Reden hiervoor is dat micro organismen zich niet kunnen ontwikkelen in een zuurstofarme omgeving en dat de smaak en geur behouden wordt. Het materiaal TechnoBAR zorgt voor de nodige stijfheid in de verpakking en kan worden uitgevoerd met een afgeschuinde bodem. Zo blijft er geen restmateriaal in de zak achter.

www.oerlemansplastics.nl

TechnoBAR allows longer freshness

Oerlemans Plastics in Giessen, the Netherlands, recently developed the TechnoBAR packaging, a seven layer barrier packaging, whereby a gas density can be guaranteed. Thus the producer of plastic flexible packaging and foil.

During packing the air is taken out of the bag and a protective gas, such as CO2, is added. Reason for this is that micro organisms cannot develop in a low-oxygen environment and taste and aroma are retained. The TechnoBAR material provides the necessary stiffness in the packaging and can be produced with a sloping bottom. So no remaining material stays behind in the bag.

www.oerlemansplastics.nl

Reacties

Reactie toevoegen