Poeth presents floating conveyor

Transportband op lucht

Poeth in het Limburgse Tegelen heeft een nieuwe AirConveyor ontwikkeld voor bedrijven die poeders, korrels en granulaten kostenbesparend en efficiënt willen transporteren.

Het luchtgedragen systeem is geschikt voor het breukloos transporteren van bulkgoederen over korte tot lange afstanden. De AirConveyor is geluidsarm, en uitgevoerd met een geperforeerde goot en kleine, speciaal ontworpen ventilatoren.

Door een constante aanvoer van de juiste hoeveelheid lucht, wordt een krachtige luchtfilm gecreëerd vlak onder de transportband. Deze krachtige luchtfilm zorgt ervoor dat de transportband, inclusief bulkgoederen, zwevend is volgens het principe van een hovercraft. Hiermee wordt 95% van alle draaiende elementen in vergelijking tot traditionele bandtransportsystemen weggelaten wat resulteert in minder wrijving. Dat maakt het transportsysteem 40% energiezuiniger en minder draaiende delen zorgen voor 75% minder onderhoud en minder slijtage aan de transportbanden, claimt de leverancier van machines en productielijnen voor het verwerken van droge stoffen.

www.poeth.nl

Poeth presents floating conveyor

Poeth in Tegelen, the Netherlands, has developed a new AirConveyor for companies who want to transport powders, granules and granulates cost effective and efficient.

The airborne system is suitable for the break-free transportation of bulk goods over short to long distances. The AirConveyor is quiet, and equipped with a perforated gutter and small, specially designed fans.

By a constant supply of the right amount of air, a powerful airfilm is created just below the conveyor belt. This powerful airfilm ensures the conveyor belt, including bulk goods, is floating according to the principle of a hovercraft. With this, 95% of all rotating elements compared to traditional band conveyor systems are left out, resulting in less friction. That makes the transport system 40% more energy efficient and less rotating parts provide 75% less maintenance and less wear on the conveyor belts, claims the supplier of machines and production lines for processing of dry products.

www.poeth.nl

Reacties

Reactie toevoegen