Privacy

Wij nemen uw gegevens, zoals naam, (e-mail)adres en  telefoonnummer op in een gegevensbestand.  Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen. Uw  gegevens kunnen worden geanalyseerd om de informatie en/of aanbiedingen  zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen. Uw adresgegevens kunnen eveneens door ons worden aangeboden aan zorgvuldig geselecteerde andere  bedrijven voor het verstrekken van informatie en/of aanbiedingen. U kunt  bij het opgeven van uw gegevens bezwaar maken tegen beschikbaarstelling  van uw gegevens aan derden. Wij kunnen, evenals de genoemde andere  bedrijven, u ook informatie en/of aanbiedingen via e-mail toezenden. Ook  hiertegen kunt u bij het opgeven van uw gegevens bezwaar maken.

U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of  verwijderen. Stuurt u hiertoe een bericht met uw persoonsgegevens aan  ManagementMedia B.V., t.a.v. afdeling Privacy, Postbus 1932, 1200 BX  HILVERSUM, of stuur een e-mail aan privacy@managementmedia.nl.