Single use Plastic

Dossier

Alle informatie over Single Use Plastic

Op deze dossierpagina verzamelen we alle informatie over Single Use Plastic (SUP).

We benaderen Single Use Plastic vanuit 3 invalshoeken

  • - Experts aan het woord
  • - Hoe gaan producenten en fabrikanten om met Single Use Plastic
  • - Wetgeving en publicaties
  •  

Downloads

U kunt bij VerpakkingsManagment ook onderzoeken, infographics en achtergrondinformatie over Single Use Plastic downloaden.

Single Use Plastic - Experts aan het woord

Fabrikanten en producenten nieuws

Single Use Plastic

Steeds meer evenementen zijn bezig met het terugdringen van het gebruik van single-use plastics op hun terrein. Organisatoren of gemeenten hebben steeds grotere bezwaren tegen het gebruik van plastic bekers, rietjes of bordjes. We laten u zien wat de verpakkingsproducenten zoal aan alternatieven ontwikkelen in de Single Use Plastic markt.

 

 

Single Use Plastic - Producenten en fabrikanten nieuws

Europese en Nederlandse wetgeving

Single Use Plastic

Het EU actieplan voor de circulaire economie heeft geresulteerd in Richtlijn 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu, ook wel de SUP-richtlijn (SUP staat voor Single-Use Plastics). Nederland heeft de SUP-richtlijn geïmplementeerd door een wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014 en de inwerkingtreding van het Besluit (en de Regeling) kunststofproducten voor eenmalig gebruik. Sommige verplichtingen zijn reeds van kracht, maar ook in 2023 en 2024 zullen doorlopend nieuwe regels in werking treden.

 

 

Single Use Plastic - Wetgeving

Single Use Plastic - Handige downloads

Download ReShaping Plastics Onderzoek

Onze Single Use Plastic Partners