Virtueel meekijken in de machine

Virtueel meekijken in de machine

Wanneer er sprake is van een storing of stilstand bij machines en dit niet zo snel mogelijk wordt hersteld, kan dit voor producerende bedrijven een dure aangelegenheid worden. Met BEUMER Smart Glasses heeft  BEUMER Group een toekomstgericht product ontwikkeld, dat snelle en eenvoudige ondersteuning biedt aan de gebruiker.

Monteurs van BEUMER Customer Support  kijken virtueel mee over de schouders van onderhoudsmonteurs bij de klant en lossen samen met hen het probleem op. Deze digitale oplossing reduceert tijdrovende reisjes en hoge extra kosten, aldus Beumer.
‘Met BEUMER Smart Glasses kunnen onze klanten overal en op ieder moment live contact opnemen  met onze onderhoudsexperts’, belooft Christopher Kirsch, teamleider van BG.evolution.

Aan de slag

De medewerker bij de machine zet een bril op en start de Support App met een gesproken commando. Hij geeft een servicenummer en een pincode door aan de hotline, waarna een veilige verbinding wordt gemaakt met beeld en geluid. De engineer krijgt hetzelfde beeld te zien als  de klant.  Daardoor kan hij deze direct instructies geven en alle relevante informatie inzien. De medewerker heeft beide handen vrij om de instructies van de experts op te volgen en de nodige handelingen uit te voeren. Hierdoor kunnen storingen snel en nauwkeurig worden verholpen – op ieder moment. De experts zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. ‘Taalbarrières en onvoldoende vakkennis zijn daardoor bij het oplossen van problemen niet meer relevant’, legt Kirsch uit. ‘Bovendien kunnen wij op basis van de overgedragen beelden samen met de exploitant beter evalueren hoe de storing is opgetreden.’

Stilstandtijden te reduceren

Wanneer er sprake is van operationele problemen, kunnen er snel aanpassingen worden doorgevoerd in de productie. In het ergste geval lopen de dagelijkse operationele activiteiten vertraging op. ‘Wanneer een machine plotseling uitvalt, moet het probleem zo snel als maar mogelijk is worden opgelost’, zegt Kirsch. ‘Alleen dan kan de gebruiker tijd en geld besparen. Als de exploitant daar niet zelf toe in staat is, sturen wij, over de hele wereld gestationeerde technici, naar de klant om langere uitvaltijden te voorkomen. Naast onderhoudsmonteurs biedt Customer Support  een hotline, die 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is, met daarnaast competente telefonische ondersteuning bij  het oplossen van problemen. Vaak is het echter niet zo eenvoudig om een complex probleem via de telefoon snel en duidelijk te beschrijven. Hoe mooi zou het zijn, als een engineer op ieder moment een blik zou kunnen werpen op de installatie van de klant – alsof hij er zelf bij zou zijn, zonder echt ter plaatse te hoeven zijn? Met Smart Glasses kan dat.’

Artikel delen