Duurzame initiatieven: van innovatie tot samenwerking

Duurzame_verpakking_innovatie

Duurzame initiatieven: van innovatie tot samenwerking

Het woord “duurzaamheid” gonst door de verpakkingsketen en de roep om circulaire verpakkingen wordt steeds krachtiger. Het resultaat hiervan is een toenemend aantal duurzame initiatieven. Welke projecten zijn er allemaal en waar kun je terecht? Wij brachten het in kaart.

 

Tekst: Corina Gunneman 

Header foto: Unsplash 

In dit eerste deel Duurzame initiatieven, een terugblik op projecten van het KVK en KIDV, het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) en CIRCO.

KVK-KIDV Business Challenge Innovatief Verpakken

Vorig jaar introduceerden de Kamer van Koophandel (KVK) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de Business Challenge Innovatief Verpakken. Grote bedrijven uit binnen- en buitenland presenteren daarbij een verpakkingsvraagstuk op het gebied van duurzaamheid, design, materiaalontwikkeling of afvalverwerking en recycling. Mkb-organisaties en zzp-ers kunnen hiervoor hun innovatieve oplossing aan- dragen via een open innovatieplatform. Na de selectie van de meest veelbelovende oplossingen organiseren de KVK en het KIDV een ontmoeting tussen de challenge-eigenaar en de partijen met de betreffende oplossingen. Vaak vormt dit het startpunt van een co-creatieproces. Charissa Koolen, projectleider bij het KIDV: ‘Elke organisatie staat voor innovatie-uitdagingen, waarvoor de denkkracht van andere, slimme ondernemers heel waardevol is. Om intrinsiek duurzaam verpakken, ofwel verpakken zonder schade aan mens en milieu, te bereiken, hebben we verandering en innovatie nodig. De resultaten van de Business Challenge dragen daar aan bij.’

PUMA project en manifest

PUMA is een initiatief van het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) en staat voor Packaging Upcyclable Materials Accelerator. Hiermee wil het NVC bedrijven wereldwijd stimuleren om gezamenlijk een einde te maken aan verpakkingen als milieuprobleem. Uitgangspunten daarbij zijn holistisch, innovatief denken en onconventionele samenwerkingen.

‘Met behulp van PUMA brengen bedrijven meer focus aan in hun denkpatroon, krijgen beter zicht op de werkelijke problemen en verkleinen zo de kans de verkeerde weg in te slaan’, aldus NVC-directeur Michael Nieuwesteeg. ‘Daarbij is de grote uitdaging wellicht vergeten wat we denken te weten en het probleem helder analyseren.’

Met steun van de ruim vijfhonderd NVC-lidbedrijven kon PUMA een kader creëren voor milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen. Dit kader bestaat uit een modelbeschrijving van het verpakken, een daarmee samenhangende eenduidige woordenschat, een Live Online Learning workshop (E-STIP) en een nauwkeurig overzicht van de wereldwijde wet- en regelgeving op het gebied van verpakkingen en milieu (MERGE). Bedrijven die het PUMA-manifest ondertekenen, zeggen daarmee onder andere toe hun beslissingen te baseren op de actueelste stand van de techniek en het verpakken. Eens per jaar komen zij bijeen om de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van verpakkingen en milieu van het afgelopen jaar te presenteren, delen en becommentariëren.

'Elke organisatie staat voor innovatie-uitdagingen, waarvoor de denkkracht van andere, slimme ondernemers heel waardevol is.'

CIRCO tracks en classes

CIRCO stimuleert met steun van de overheid ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen met als doel circulair ondernemen. Hiertoe organiseert het kennisplatform voor uiteenlopende sectoren tracks (driedaagse workshopprogramma’s voor ondernemers) en classes (eendaagse workshops voor creatieve professionals). Ook kunnen bedrijven met CIRCO aan een eigen case werken. Siem Haffmans, CIRCO-trainer en strategisch adviseur bij Partners for Innovation, verzorgt tracks op het gebied van duurzame verpakkingen: ‘Hoe kun je “fast-moving consumer goods”, dus alles wat je kort gebruikt, circulair verpakken? Daarbij bekijken we de hele keten. Welk product wordt verpakt? Waarom wordt er gekozen voor deze productverpakkingscombinatie? Wat zijn de kosten? Hoeveel product gaat er verloren in de keten? Kan het product ook anders? Hoe kan het design bijdragen aan een oplossing? Hoe ziet het businessmodel eruit? Vanuit al deze vragen gaan we op zoek naar de meest duurzame en circulaire oplossing.’

Diverse KIDV projecten

Het KIDV heeft naast de Business Challenge nog andere projecten lopen om duurzaam verpakken te stimuleren. Eén daarvan is PackForward: een Europees samenwerkingsverband dat het KIDV in samenwerking met Fost Plus, Grønt Punkt Norway en Valipac initieerde. Door kennisdeling, actuele projecten en samenwerkingen tot stand te brengen, helpt PackForward stakeholders vooruit met duurzaam verpakken. Your Next Funding is een samenwerking tussen het KIDV en Business Angels Connect. Dit programma voor de financiering van innovaties in de verpakkingsketen biedt hulpmiddelen en informatie over subsidies en private investeringen. Your Next Funding bestaat uit verschillende onderdelen, zoals events, online sessies en workshops. Ook publiceert het KIDV jaarlijks een inventarisatie van subsidieregelingen voor innovatieve, duurzame verpakkingsconcepten.

Artikel delen