Euroconsumers stelt vijf criteria op voor duurzame verpakkingen

Euroconsumers heeft een checklist met vijf criteria opgesteld voor duurzame verpakkingen opgesteld

Euroconsumers stelt vijf criteria op voor duurzame verpakkingen

Volgens consumentenorganisatie Euroconsumers generen Europese consumenten jaarlijks 80 miljoen ton verpakkingsafval. Gemiddeld is dat 177,2 kg per inwoner. Europese regelgeving moedigt de consument daarom aan om hun verantwoordelijkheid te nemen. Alleen overheersen de gedachten dat niet-recyclebare materialen en overmatig verpakken de verpakkingsreductie bemoeilijken. Euroconsumers heeft daarom een checklist met vijf criteria opgesteld voor duurzame verpakkingen en consumentvriendelijke hergebruik- en recyclingsystemen.

Wetenschappelijke basis

Euroconsumers pleit als eerste voor het maken van een wetenschappelijke basis. ‘Regelgeving moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke analyse. Houdt rekening met de gehele levenscyclus van een verpakking- en productcombinatie. Hergebruik moet prioriteit krijgen boven eenmalige verpakkingen als het de milieubelasting verlaagt, maar de inzet hiervan moet wetenschappelijk worden bewezen.

Veiligheid: geen gezondheidsrisico’s

Zowel hergebruik als recycling kunnen gezondheids- en veiligheidsrisico's veroorzaken als ze niet op de juiste manier worden beheerd. Giftige stoffen mogen niet opnieuw in recyclingprocessen worden geïntroduceerd, zegt Euroconsumers, terwijl systemen voor hergebruik rekening moeten houden met hygiëne-eisen en chemische problemen om ervoor te zorgen dat consumenten veilig kunnen deelnemen.

Keep it simple

Om de betrokkenheid van consumenten te garanderen, moeten systemen eenvoudig en gemakkelijk te volgen zijn. Duidelijke instructies moeten duidelijk maken wanneer en hoe te hergebruiken of recyclen, en Euroconsumers benadrukt dat het gebruik van meerdere systemen voor hetzelfde type verpakking of een reeks parallelle systemen consumenten in verwarring kan brengen en hen kan ontmoedigen om deel te nemen.

Betaalbare duurzame verpakkingen

Prijs wordt ook onderstreept als een belangrijke factor. Uit consumentenonderzoeken blijkt dat hogere kosten een van de grootste obstakels zijn die consumenten ervan weerhouden om over te stappen op herbruikbare verpakkingen of recyclingsystemen in te voeren. Deze systemen mogen niet uitbuitend zijn, zo stelt de checklist, maar moeten consumenten in staat stellen erbij betrokken te raken.

Juiste informatie

Consumenten in beweging krijgen, begint met het verstrekken van de juiste informatie.
Er wordt terecht verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid op zich nemen en bijdragen aan de vermindering van verpakkingsafval, maar ze kunnen dit niet doen zonder gemakkelijke toegang naar betrouwbare informatie. Ze moeten weten wat ze moeten doen met een verpakking. Dit vereist uitgebreide communicatie en voortdurende voorlichtingscampagnes.
Bovendien is standaardetikettering een sleutel tot succes. Momenteel zijn er in de EU ruim 400 verschillende labels met een duurzame of milieuvriendelijke verpakkingsclaim. Standaardisatie is een must.

Diverse richtlijnen voor duurzame verpakkingen

Er bestaan ​​momenteel verschillende richtlijnen om fabrikanten te helpen hun verpakkingen te ontwerpen voor recycling, waaronder het Design for recycling van kunststofverpakkingen van Stichting Afvalfonds Verpakkingen en de diverse recyclechecks van het KIDV. Daarnaast organiseert het Nederlands Verpakkingscentrum op 6 februari een workshop voor Sustainable Innovation in Packaging.

 

Artikel delen