Nederland circulair, elke verpakking telt!

In  2021 zijn 80% van alle verpakkingen gerecycled en hergebruikt

Nederland circulair, elke verpakking telt!

80% van alle verpakkingen zijn gerecycled en hergebruikt.

Resultaten waar we met elkaar in Nederland trots op kunnen zijn. In onze publicatie ‘Nederland circulair, elke verpakking telt!’ geven we u een overzicht van de resultaten die we samen hebben geboekt bij het inzamelen en recyclen van verpakkingen. In 2021 werd in totaal 80% van alle verpakkingen gerecycled en hergebruikt. Nederland behoort daarmee tot de top in Europa.

 

Recyclingresultaten 2021

Het afvalfonds verpakkingen ziet het als haar taak om ervoor te zorgen dat nog meer verpakkingsafval zo goed mogelijk gerecycled wordt tot grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen.

Wat kan er nog verbeterd worden?

Niet alleen de techniek in sortering en recycling, ook kunnen verpakkingen nog beter recyclebaar worden gemaakt en kan de inzameling nog makkelijker en efficiënter worden georganiseerd. En daar waar mogelijk verpakkingen weglaten of hervulbaar maken.

Duidelijk is dat we alleen door goed samen te werken de verpakkingsketen echt kunnen sluiten.

Hoe meer verpakkingen terugkomen als grondstof, hoe beter dat is voor ons milieu en voor de maatschappelijke kosten. Het helpt klimaatverandering tegengaan omdat het zorgt voor minder CO₂-uitstoot én het helpt tegen de heersende grondstoffen schaarste.

Belangrijk is dat we het met elkaar makkelijk maken:

  • Makkelijker recyclebare verpakkingen
  • Makkelijker inzamelen
  • Makkelijker bruikbaar gerecycled materiaal.

 

Artikel delen