Nieuwe Europese regels voor aanpak verpakkingsafval

Nieuwe Europese regels voor aanpak verpakkingsafval

Nieuwe Europese regels voor aanpak verpakkingsafval

De Europese Commissie heeft nieuwe regels opgesteld in de strijd tegen verpakkingsafval. Verpakkingen worden veelal geproduceerd van nieuwe materialen: 40% van de kunststoffen en 50% van het in de EU gebruikte papier is bestemd voor verpakkingen. Zonder maatregelen zou er in de EU tegen 2030 een verdere toename van het verpakkingsafval met 19% plaatsvinden en voor kunststof verpakkingsafval een stijging van 46%.

De nieuwe regels, die per direct ingaan, moeten deze stijgende lijn een halt toeroepen en zullen KVGO_EVMI_EU.5_regelsde verpakkingssector op het goede spoor zetten om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Meer duidelijkheid

De Commissie gaat consumenten en de industrie ook meer duidelijkheid geven over biogebaseerde, composteerbare en biologisch afbreekbare kunststoffen. KVGO_EVMI_EU.3_regelsBovendien zal worden aangegeven voor welke toepassingen dergelijke kunststoffen echt milieuvriendelijk zijn en hoe zij moeten worden ontworpen, verwijderd en gerecycled.

Packaging and Packaging Waste Directive

Vorige week is door de Europese Commissie de verordening met betrekking totKVGO_EVMI_EU.2_regels verpakkingen en verpakkingsafval (Packaging and Packaging Waste) gepresenteerd. Het hoofddoel van deze verordening is om tegen 2040 per lidstaat per hoofd van de bevolking het verpakkingsafval met 15% te verminderen ten opzichte van 2018.

Het voorstel heeft 3 doelstellingen:

  1. De productie van verpakkingsafval voorkomen. Door de hoeveelheid te verminderen, onnodige verpakkingen te beperken en oplossingen voor herbruikbare en navulbare verpakkingen te bevorderen.

  2. Recycling van hoge kwaliteit. Alle verpakkingen op de EU-markt moeten in 2030 volledig recyclebaar zijn op een economisch haalbare manier. Om dit te bewerkstelligen worden er ontwerpcriteria voor verpakkingen geïntroduceerd.

  3. De behoefte aan primaire natuurlijke hulpbronnen verminderen en een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen tot stand brengen. Gebruik van gerecyclede kunststoffen in verpakkingen wordt verhoogd door middel van bindende streefcijfers.

Verbod op bepaalde verpakkingsvormen

Om onnodige verpakkingen aan te pakken worden bepaalde verpakkingsvormen verboden, zoals wegwerpverpakkingen voor levensmiddelen en dranken in de horeca, verpakkingen voor eenmalig gebruik voor fruit en groenten, miniatuur shampooflessen en andere miniatuur verpakkingen in hotels. 

Beleidskader voor biogebaseerde, biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen

Naast de herziening van de richtlijn over verpakkingen heeft de Commissie ook een beleidskader voor biogebaseerde, biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen gepresenteerd. Dit om ervoor te zorgen dat deze kunststoffen positieve milieueffecten hebben. Op dit moment worden er namelijk vaak nog onterechte claims gedaan met betrekking tot composteerbare/biologisch afbreekbare plastics.

Dit voorstel moet de verwarring wegnemen over welke verpakkingen in welke recyclingbak horen. Op elk verpakkingsonderdeel wordt een etiket aangebracht waarop wordt aangegeven waaruit de verpakking is geproduceerd en in welke afvalstroom deze moet eindigen. Op afvalcontainers zullen dezelfde etiketten hangen. Overal in de EU zullen dezelfde symbolen worden gebruikt. Alle informatie met de nieuwe verordening verpakkingen-verpakkingsafval en het nieuw beleidsraamwerk voor onder meer biologisch afbreekbare plastics is hier te vinden.

(Bron: KVGO en EVMI)

Lees ook

Artikel delen