Welke milieuclaim mag op een verpakking?

Welke milieuclaim mag op een verpakking?

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft de Factsheet Milieuclaims gepubliceerd. Deze factsheet geeft een beschrijving van de wettelijke kaders voor milieuclaims en doet dit aan de hand van een aantal veel voorkomende voorbeelden.

Regelmatig staat op een verpakking dat die ‘100% recyclebaar’ of ‘volledig composteerbaar’ is. Wanneer kan je een dergelijk claim gebruiken en wanneer wordt deze ten onrechte gesteld en kan dit misleidend zijn voor de consument? De KIDV Factsheet Milieuclaims, die in samenwerking met Axon Advocaten is opgesteld, geeft hier antwoord op.

Onduidelijkheid milieuclaim verpakking

De Stichting Reclame Code (SRC) definieert milieuclaims als ‘alle reclame-uitingen waarin impliciet of expliciet wordt gerefereerd aan milieuaspecten verbonden aan de productie, distributie, consumptie of afvalverwerking van goederen of diensten’, waaronder dus verpakkingsmaterialen. Het is echter niet altijd duidelijk welke claims zijn toegestaan en welke niet, bijvoorbeeld omdat deze misleidend zijn. Daarom moeten (milieu)claims altijd van geval tot geval en in hun specifieke context worden beoordeeld.


FSC is een veel gebruikte milieuclaim op de verpakking.

Wettelijk kader

In het eerste deel van de KIDV-factsheet worden de belangrijkste bronnen uit het wettelijk kader beschreven. Het verbod tot misleidende en andere niet-toegestane uitingen is vastgelegd in verschillende (juridische) bronnen. Hieronder vallen niet alleen Europese en nationale wetgeving, maar ook afspraken over zelfregulering (bijvoorbeeld reclamecodes en normeringen). In het tweede deel staat negen voorbeelden van veel voorkomende claims, onder meer over recyclebaarheid, circulariteit, composteerbaarheid en het gebruik van duurzame materialen. Waar mogelijk wordt verwezen naar de toepasselijke wet- en regelgeving.

De Factsheet Milieuclaims is hier te downladen.

Artikel delen