Onderzoek: ‘Duurzame Verpakkingen 2024’

Onderzoek: ‘Duurzame Verpakkingen 2024’

Onderzoek: ‘Duurzame Verpakkingen 2024’

Bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie staan momenteel voor de uitdaging om hun activiteiten zo te organiseren dat de milieuvriendelijkheid van hun verpakkingen wordt vergroot. De DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) en de Münster University of Applied Sciences hebben samen de studie Duurzame Verpakkingen 2024 uitgevoerd om inzicht te bieden in de huidige stand van zaken, zowel vanuit het perspectief van de consument tot de specifieke strategieën voor implementatie in bedrijven.

 

De studie belicht drie belangrijke aspecten: Consumenten, Labeling en Strategieën. Uit consumentenonderzoek blijkt dat 79% van de respondenten van mening is dat de milieuvriendelijkheid van voedselverpakkingen dringend moet worden verbeterd. Hoewel consumenten dit als relevant beschouwen, spelen andere factoren, zoals smaak, kwaliteit en prijs, ook een cruciale rol bij productselectie en waardebepaling van verpakkingen op het verkooppunt.

Milieuvriendelijke verpakkingen

De tweede fase van de studie richt zich op informatiegedrag met betrekking tot milieuaspecten van voedselverpakkingen. 65% van de consumenten wil meer informatie over milieuvriendelijke verpakkingen, met een voorkeur voor specifieke instructies en gestandaardiseerde systemen. Het gebruik van labels op verpakkingen, zoals de Green Dot (76%), het herbruikbare label (76%) en het recyclingdriehoek (74%), wordt als effectief beschouwd.

Marktpotentie maximaliseren

Transparantie in claims blijkt essentieel te zijn, en begrijpelijke claims hebben meer invloed op aankoopbeslissingen. De studie benadrukt dat bedrijven zorgvuldig moeten overwegen welke labels en zegels ze gebruiken om de marktpotentie van milieuvriendelijke verpakkingen te maximaliseren.

Belangrijkste drijfveren

Het derde deel van de studie richt zich op strategieën voor milieuvriendelijke verpakkingen bij bedrijven. Bijna de helft (49%) van de 186 ondervraagde bedrijven heeft al een strategie en 24% werkt eraan. Milieubescherming, verbetering van het imago en verhoging van de concurrentiekracht zijn de belangrijkste drijfveren voor deze bedrijven.

Belangrijk obstakel

Ondanks de positieve ontwikkelingen in milieuvriendelijke verpakkingen, zien bedrijven de onwil onder consumenten om meer te betalen als een belangrijk obstakel. Beperkte beschikbaarheid van alternatieve verpakkingsmaterialen en bijkomende kosten vormen ook uitdagingen. De studie suggereert dat de zoektocht naar milieuvriendelijke verpakkingen een blijvend aandachtspunt zal zijn in de komende jaren.

Samengevat benadrukt de studie de noodzaak voor bedrijven om milieuvriendelijke verpakkingsconcepten te ontwikkelen die aansluiten bij de wil van consumenten om hun koop- en afvalgedrag te veranderen. Het belang van duidelijke communicatie over milieueigenschappen en voordelen wordt ook benadrukt om het bewustzijn bij consumenten te vergroten.

Over het onderzoek

Het onderwerp duurzaamheid is van centraal belang voor de voedingsmiddelenindustrie. Consumenten, maar ook overheidsinstellingen en NGO's, eisen steeds vaker dat bedrijven in de sector hun producten zo duurzaam mogelijk produceren en de negatieve impact van productie, gebruik en verwijdering op het milieu minimaliseren. Naast de voedingsmiddelen zelf geldt deze eis vooral voor de gebruikte verpakking. 
De resultaten van het onderzoek zullen ook worden gepresenteerd als onderdeel van het speciale evenement “Sustainable Packaging” bij ProSweets in Keulen (28 tot 31 januari).

Het onderzoek kan hier worden gedownload.

Onderzoek_DuurzameVerpakkingen2024

 

Artikel delen