Personeelstekort duurzaam aanpakken door automatisering

Clever Thomas Flink

Personeelstekort duurzaam aanpakken door automatisering

Het grote probleem in de industrie is op dit moment het enorme personeelstekort. Het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn kan worden opgelost. Thomas Flink van Clever-CPL ziet de oplossing in verregaande automatisering.

In de drie jaar dat Thomas Flink bij Clever werkt, is hij bezig geweest met ICT-beheer en systeemverbeteringen. Hij houdt zich bij de leverancier van print- en etiketteersystemen ook bezig met wet- en regelgeving en implementatie, bijvoorbeeld van de ISO 9001 richtlijn. Het procesdenken is hem niet vreemd. ‘Ik heb mij dus verdiept in een aantal zaken, zoals automatisering van systemen en ik breng systeem aan in data en processen. Vanuit de kennis van processen kijk ik ook naar oplossingen.

Misverstanden

Flink constateert dat de klanten van Clever arbeidsmigranten in dienst hebben én hij merkt ook dat er soms misverstanden zijn over het omgaan met apparatuur. Dat heeft diverse oorzaken, zoals bijvoorbeeld een taalbarrière. Wat ook meespeelt, is dat sommige bedrijven samenwerken met uitzendbureaus en dat heeft tot gevolg dat er veel roulatie is in personeel. ‘Dat is lastig, omdat de mensen niet zijn ingewerkt en voordat het zover is, zijn er weer nieuwe.’

Clever 2

Oplossing

Flink ziet uiteraard een oplossing in automatisering en robotisering. Hij gaat ervan uit dat de inzet altijd moet zijn om met minder mensen, maar wel gekwalificeerd, het werk te verrichten door het slim inzetten van automatisering en robotisering. ‘Je kunt wel zeggen dat je met het neerzetten van meer machines arbeidskrachten kunt besparen, maar meer machines betekent ook meer complexiteit, dus dan heb je wel gekwalificeerde en dus iets duurdere mensen nodig.’

Een andere uitweg dan automatisering is er niet, want wie extra opdrachten krijgt, heeft domweg de mensen niet om het werk aan te kunnen en vakkrachten zijn op de markt ook niet beschikbaar. Wat rest is automatisering. De systemen die Clever biedt, zijn in vrijwel iedere industrie onmisbaar, namelijk het coderen en identificeren van producten. ‘Wij zijn goed in productidentificatie en we hebben een netwerk aan partners die de andere aspecten van automatiseren kunnen regelen, bijvoorbeeld het scannen bij een pallet of het transport van producten. Wij kunnen daardoor een one stop shop zijn voor een interne logistiek.’

'Een andere uitweg dan automatisering is er niet, want wie extra opdrachten krijgt, heeft domweg de mensen niet om het werk aan te kunnen.'

Betrouwbaarheid

Clever biedt een breed gamma aan print- en etiketteerapparatuur en is overtuigd van de betrouwbaarheid daarvan. Om deze systemen voor ieder bedrijf beschikbaar te maken, werd onlangs ook een leaseprogramma ontwikkeld, de Smart Printer Deal, waarbij voor een vast bedrag per maand bedrijven over apparatuur, onderhoud en verbruiksgoederen kunnen beschikken. De apparatuur van Clever is compatibel met het NiceLabel platform.

‘Met onze kennis en ons productaanbod kunnen we zorgen dat bij bedrijven het productiepeil op niveau blijft, door het duurzaam inzetten van personeel. Met dat laatste bedoel ik dat het personeel dat de automatisering begeleidt, gekwalificeerd is en dus ook meer betaald krijgt. Die waardering in functie en in geld bindt mensen aan je bedrijf en dat is in deze tijden van levensbelang. Als personeel schaars is, is het vasthouden van goede krachten belangrijk. Tegelijkertijd wegen de besparingen op personeelskosten door automatisering ruim op tegen de wat hogere salariskosten voor het meer gekwalificeerde personeel.

Clever 3

Aanpak

De aanpak van Clever begint altijd met inventariseren wat een bedrijf doet en welke producten er worden gemaakt en hoe de interne logistiek is. ‘Je ziet veel bedrijven waarbij bijvoorbeeld met desktop printers wordt gewerkt en etiketten met de hand op dozen worden geplakt. Alleen al door het inzetten van print en apply systemen kan dit worden geautomatiseerd en zo kan een personeelslid worden bespaard. In plaats van meerdere losse desktopprinters kun je ook met een centrale printer gaan werken. Wij kunnen al die elementen aanbieden die nodig zijn, maar we geven een klant dan ook de ruimte om met eigen partners te werken. Klanten kunnen dus zelf bepalen of ze ons als one stop shop gebruiken.’

Volgens Flink is de kracht van Clever het aanbod van kwaliteitsmerken met hoge betrouwbaarheid én de open software. Daarnaast is het netwerk van leveranciers van onschatbare waarde, omdat Clever daardoor alles kan bieden wat een klant nodig heeft om succesvol het automatiseringstraject in te gaan.

Service

Flink: ‘Voor productiebedrijven is stilstand dodelijk en daarom krijgt het servicelevel bij ons enorm veel aandacht. Service is veel belangrijker dan de laagste prijs. We zijn zeker niet de goedkoopste, maar daardoor kunnen we wel een hoge servicegraad aanbieden die gaat tot een 24/7 bereikbaarheid.’

Tot slot wijst Flink er nog op dat door de automatisering de werkdruk voor personeel lager wordt, wat het ziekteverzuim ten goede komt. ‘En dankzij onze leasecontracten met vaste maandbedragen is de apparatuur voor ieder bedrijf bereikbaar.’

Clever 4

 

Artikel delen