Nieuwe Jumbo verpakkingen besparen honderdduizenden kilo's plastic

Nieuwe Jumbo verpakkingen besparen honderdduizenden kilo's plastic

Dit voorjaar introduceert Jumbo nieuwe verpakkingen voor onder meer gehakt en champignons. Gemengd gehakt gaat van een schaal naar een flowpack. Voor een verpakking van 500 gram is 70 procent minder plastic nodig. De witte champignons krijgen een topseal afsluiting in de plaats van de plastic deksel en het blauwe bakje wordt vervangen door een transparante variant, die beter te recyclen is. De retailer zegt hiermee honderdduizenden kilo's plastic per jaar te besparen.

De vernieuwingen sluiten aan op het streven van Jumbo om met minder en duurzamere verpakkingen de impact op het milieu te verkleinen en de afvalstroom te verminderen. De besparing door de overstap naar de flowpack gehaktverpakking loopt volgens de retailer op tot zo’n 300.000 kilogram per jaar. Vanaf het najaar gaan ook verschillende biologische vleesproducten over op de flowpack.


De nieuwe Jumbo verpakkingen voor gehakt besparen zo’n 300.000 kilogram plastic per jaar.

AGF Jumbo verpakkingen

Ook binnen groenten, fruit en aardappelen voert Jumbo een aantal aanpassingen door. Naast de aanpassingen van de champignonbakjes - goed voor een reductie van 25.000 kilogram plastic per jaar - zorgt een papieren banderol om de bananen (per 7 stuks verpakt) voor 78 procent minder plastic en een besparing van 19.000 kilogram plastic op jaarbasis. De plastic Jumbo verpakkingen voor aardappelen zijn teruggebracht met 11 procent, wat een jaarlijkse besparing van ongeveer 12.000 kilogram oplevert. Dit voorjaar stapt Jumbo voor haar biologische aardappelen geheel over op een papieren verpakking.

Minder plastic, betere recycling

‘Met deze en andere innovaties op het gebied van verpakken kunnen we een groot verschil maken’, meent Olaf de Boer, directeur Commercie Jumbo. ‘Er is steeds meer mogelijk om het gebruik van plastic te minimaliseren en daar leveren we onze bijdrage aan. Dit gaat verder dan het reduceren van het aandeel van plastic in onze eigen Jumbo verpakkingen en zoeken daarvoor de samenwerking op. Zo nemen we deel aan een pilot binnen het Plastic Pact, om te onderzoeken hoe we voedselverpakkingen nog beter kunnen recyclen. Het mes snijdt aan twee kanten: we dringen én de hoeveelheid plastic afval terug én we zorgen voor uitbreiding van de mogelijkheden voor recycling.’

PP verpakkingen recyclen

De pilot van het Plastic Pact richt zich op specifiek het recyclen van polypropeen plastic verpakkingen, zodat ook dit type plastic – net als PET flessen – in de toekomst opnieuw ingezet kan worden voor voedselverpakkingen.

‘Om circulair te worden moeten we grote stappen durven zetten en dat doen we met dit project, samen met onder andere Jumbo en FiliGrade Sustainable Watermarks’, zegt Roland ten Klooster, professor Packaging Design and Management aan de Universiteit van Twente en tevens trekker van de pilot. ‘We onderzoeken een innovatieve sorteermethodiek van FiliGrade, waardoor sorteerinstallaties makkelijk kunnen aantonen of een verpakking een voedselverpakking is. Dit gebeurt via een digitaal watermerk (CurvCode). Via deze CurvCode kunnen de voedselverpakkingen worden gesorteerd en komt het materiaal in aanmerking voor recycling tot nieuwe voedselverpakkingen. De volgende stap na de testfase is implementatie. Zover zijn we nog niet, maar we verwachten dat het mogelijk gaat zijn om ook polypropeen voedselverpakkingen recyclebaar te krijgen.’

Doelstelling

Jumbo heeft als doelstelling om in 2025 minimaal 20 procent minder verpakkingsmateriaal te gebruiken in vergelijking tot 2019. Jumbo volgt in dit verband de aanbevelingen en uitgangspunten van organisaties zoals het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Plastic Pact. Jumbo rapporteert over haar inspanningen via jumborapportage.com.


Een overzicht van de verschillende Jumbo verpakkingen die worden verbeterd.

Artikel delen