Oproep Afvalfonds Verpakkingen

Oproep Afvalfonds Verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakkingen doet een oproep aan de kunststofindustrie om daar waar mogelijk gebruik te maken van gerecycled plastic voor de productie van nieuwe producten en verpakkingen.


Van plastic fles naar hippe tas.

De plasticindustrie heeft aangegeven zich zorgen te maken om een tekort aan grondstoffen voor de productie van kunststof. Het aanbod is afgenomen, maar ook de groeiende vraag zorgt ervoor dat er naar verluidt een tekort is aan grondstof om voldoende nieuw plastic te kunnen produceren.

Oproep Afvalfonds Verpakkingen

Met de oproep om meer gebruik te maken van gerecycled plastic, kan de sector een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie, aldus de stichting.

‘Wij doen in Nederland ons best om zoveel mogelijk plastic verpakkingsafval te recyclen’, zegt Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. ‘Dit doen we met z’n allen – de consument, gemeenten, afvalinzamelaars en -verwerkers – op kosten van het verpakkend bedrijfsleven. Het zou een mooie stimulans zijn als de plasticindustrie minder plastic maakt uit aardolie en meer inzet op het gebruik van gerecycled plastic. Ook de overheid kan hierin een aanjagende rol spelen door circulair in te kopen en daarbij het gebruik van gerecycled materiaal als voorwaarde te stellen.’


Afvalfonds Verpakkingen: ‘Toenemende vraag naar gerecycled plastic zorgt voor waardestijging’.

Meer vraag, stijgende waarde

Het recyclen van 1 ton plastic verpakkingen zorgt voor een CO2-reductie van 2,5 ton. Als de vraag naar gerecycled materiaal toeneemt, zal ook de waarde stijgen. Momenteel is het goedkoper om plastic uit aardolie te produceren. In een circulaire economie is er geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Nederland is volgens het Afvalfonds Verpakkingen goed op weg. In 2019 werd 299.000 ton plastic verpakkingsafval gerecycled.

Artikel delen