3 vragen aan … Merijn Tinga, Plastic Soup Surfer en oprichter Plastic Avengers

Merijn Tinga Plastic Soup Surfer Operation Overload

3 vragen aan … Merijn Tinga, Plastic Soup Surfer en oprichter Plastic Avengers

Voor onze wekelijkse rubriek '3 vragen aan' vroegen we deze keer Merijn Tinga, de Plastic Soup Surfer en oprichter van Plastic Avengers, naar de campagne Operation Overload.

Wat houdt Operation Overload precies in?

Operation Overload is de laatste campagne van de Plastic Avengers. Samen met Dirk Groot, ook wel bekend als de Zwerfinator, deed ik onderzoek naar de eigenschappen van verpakkingen die de kans op zwerfafval vergroten. Dit zijn de verpakkingen die we op straat, vaak ook naast overvolle prullenbakken zien, en meestal zijn dit on the go verpakkingen. Het beheer van openbare ruimten kost gemeenten jaarlijks 304 miljoen euro. Met behulp van alle Plastic Avengers verzamelden we tweeduizend foto’s van overvolle afvalbakken. De reflex is grotere en meer afvalbakken plaatsen, maar dat is symptoombestrijding en vergroot de kosten. Wij geloven in een aanpak bij de bron en denken dat innovatie in een verpakkingsontwerp met een laag zwerfafvalrisico moet worden gestimuleerd. Daar valt veel winst te behalen. Dat gebeurt niet door tariefdifferentiatie, omdat dat enkel gericht is op recycling. Vernieuwend in ons rapport is dat wij eigenschappen aan de verpakking toekennen die het risico op zwerfafval vergroten. De actieradius bijvoorbeeld: hoe ver wordt de verpakking getransporteerd tijdens de consumptie? En de “afdankurgentie”. Dit is de bepalende risicofactor: hoe graag wil de consument na consumptie van de verpakking af?

Wat verwachten jullie hierin van de politiek?

Wij willen dat de overheid onderzoek gaat doen naar verpakkingseigenschappen die zwerfafval vergroten, om innovatie in zwerfafvalarme verpakkingen te kunnen stimuleren. Dat is het pad vooruit. Een logische consequentie is dat bedrijven die rekening houden met deze eigenschappen en kiezen voor een verpakkingsontwerp dat zwerfafval tegengaat, worden beloond. Bijvoorbeeld door deze op te nemen in de tariefdifferentiatie. Minder verpakkingsmateriaal gebruiken, minder typen plastics; iedereen weet wat er moet gebeuren, maar er staat onvoldoende beloning tegenover. We hebben regelgeving nodig die de verpakkende industrie beloont om dit te gaan doen. Op deze manier ontstaat er een level playing field en komt innovatie op verpakkingen veel meer op gang.

Wat kunnen verpakkingsontwerpers concreet doen?

De afdankurgentie is een belangrijke factor om rekening mee te houden. Heeft de verpakking na consumptie een groot volume? Hoe schoon is deze na consumptie? En is de verpakking herbruikbaar of hervulbaar? Wij adviseren onder andere om een verpakking te maken die je kunt opproppen of opvouwen, zodat je deze makkelijker in je zak kunt stoppen en afvalbakken minder snel vol raken. Ook als je een verpakking afsluitbaar maakt, wordt deze sneller opgeborgen tot het moment waarop ie kan worden weggegooid. En over het algeheel moeten we veel meer naar hergebruik toe. Het is belangrijk om dat in het ontwerp mee te nemen.

Artikel delen