Afvalfonds initieert kosteloos inzamelsysteem verpakkingsafval

Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang zijn de organisatoren van

Afvalfonds initieert kosteloos inzamelsysteem verpakkingsafval

Het is buitenshuis (bijvoorbeeld op werk, school of de sportvereniging) niet altijd mogelijk om afval te scheiden. Recycling van afval is echter belangrijker dan ooit. Steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties zien dat belang ook, maar weten niet hoe ze dit moeten regelen of doen het niet vanwege extra kosten. Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft daarvoor een eenvoudige oplossing. 

Het Afvalfonds biedt sinds 1 januari 2023 een kosteloos inzamelsysteem om plastic verpakkingen, drankenkartons (PD) en glazen verpakkingen te scheiden. Dit jaar zijn al 10.000 locaties gestart met gescheiden inzameling van PD en 10.000 met glas. Met “Afval Goed Geregeld” wil de stichting stimuleren dat er meer wordt gerecycled. Des te meer afval wordt gescheiden, des te meer grondstoffen kunnen worden hergebruikt.

Stichting Afvalfonds Verpakkingen initieert kosteloos inzamelsysteem van verpakkingsafval voor bedrijven en maatschappelijke instanties.

"Afval Goed Geregeld" is een initiatief van Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang voor bedrijven en maatschappelijke instellingen.

‘We hopen dat deze gedachte een stimulans is voor meer scholen en bedrijven om afval te gaan scheiden’

‘Op 1 mei gaat het “Afval Goed Geregeld”-loket weer open en hopen we weer op veel aanmeldingen, zoals vorig jaar. Het zou geweldig zijn als we over een aantal jaar niet alleen al het huishoudelijk, maar ook het bedrijfsmatig afval goed kunnen scheiden en recyclen’, meent de initiatiefnemer.

Van afval naar grondstof

Hergebruik van afval is niet alleen goed voor het milieu, maar komt ook het klimaat ten goede. De recycling van 1 ton plastic verpakkingen levert 2,5 ton aan CO₂-reductie op. "Afval Goed Geregeld" is een initiatief van Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang.Het Afvalfonds werkt aan een circulaire economie waarbij verpakkingsmateriaal een grondstof is en blijft. Het gescheiden inzamelen van bedrijfsmatig verpakkingsafval is daarin een hele belangrijke stap. Hiermee wordt voorkomen dat grondstoffen verloren gaan en kunnen de recycledoelstellingen worden gehaald om tot een circulaire economie te komen. Het Afvalfonds neemt hier naar eigen zeggen het voortouw in en lanceerde onlangs De Plastic Wijzer. Hierin wordt aangetoond hoe een bijdrage kan worden geleverd aan reduce, reuse, renew en recycle binnen de plastic verpakkingsketen. Het doel van het Afvalfonds is dat voor 2050 alle producten volledig fossielvrij en circulair worden verpakt, zonder microplastics en zwerfafval. Dit vraagt om een omslag.

‘We hopen dat deze gedachte een stimulans is voor meer scholen en bedrijven om te gaan scheiden’, aldus het Afvalfonds.

Aanmelden “Afval Goed Geregeld”-loket

Bedrijven die gebruik willen maken van het kosteloze inzamelsysteem kunnen zich bij het online loket aanmelden. Deze is van 1 mei t/m 31 mei 2023 geopend. De gescheiden inzameling en recycling van het verpakkingsafval start voor nieuwe inschrijvers in het 3e kwartaal dit jaar. Op de website is alle aanvullende informatie te vinden en de voorwaarden om mee te kunnen doen.

Over Afval Goed Geregeld

Sinds 1 januari 2023 wordt door heel Nederland bij verschillende organisaties het bedrijfsmatige PD en/of glasafval kosteloos ingezameld. Vele organisaties, waaronder ruim 1.000 scholen, zijn begonnen met het scheiden van het verpakkingsafval via “Afval Goed Geregeld”, een initiatief van Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang. Het Afvalfonds is namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem gezamenlijk door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van het verpakkingsafval in Nederland.

Artikel delen