Akkoord over PPWR, ondanks aanvankelijke bezwaren EC

PPWR

Akkoord over PPWR, ondanks aanvankelijke bezwaren EC

De trialoogonderhandelingen over de PPWR tussen de Raad van de EU, het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn achter de rug. Na aanvankelijke bezwaren van de Europese Commissie tegen een specifiek onderdeel, is er nu een akkoord en kan het proces om van de PPWR een wet te maken beginnen.

Het compromis dat het Europees Parlement en de Raad van de EU hadden gesloten, kon eerder (nog) niet op instemming van de Europese Commissie, een van de trialoogpartners, rekenen. Het ging om een last-minute op aandringen van Frankrijk ingevoerde clausule, die eist dat bedrijven die naar de EU exporteren aan dezelfde normen voor gerecyclede inhoud moeten voldoen als producenten van plastic verpakkingen binnen de EU. De handelsafdeling van de Commissie waarschuwde dat dit buiten het mandaat van de wet viel. Het gaat hier namelijk om handelsbeperkingen. Op 15 maart hielden de nationale regeringen vast aan deze clausule, maar vervolgens is deze zodanig afgezwakt, dat de Commissie akkoord ging. Op 19 maart ging PPWR in huidige vorm naar de Milieucommissie van het Europees Parlement. In april volgt een stemming.

Trialoog, wat is dat?

In de wetgevingsprocedure van de EU is een trialoog een informeel overleg met vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie. Overleg op hoogste niveau.

brexit-1478943_1280

Hoe worden Europese wetten vastgesteld?

Er is een Europese Raad en deze bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU. De staatshoofden en regeringsleiders van alle EU-lidstaten zijn de leden en de Belg Charles Michel is momenteel de voorzitter. De Europese Raad komt minimaal vier keer per jaar bijeen.

Dan is er de Raad van de EU (ook wel Raad van Ministers genoemd) en die heeft een andere rol: ze onderhandelt met het Europees Parlement over EU-wetten en ze stellen die, na overeenstemming, vervolgens gezamenlijk vast. Leden van de Raad van de EU zijn de nationale ministers van de lidstaten, ingedeeld per beleidsterrein. Het voorzitterschap wordt iedere zes maanden aan een andere lidstaat toegewezen. Er zijn jaarlijks 70-80 raadszittingen.

Dat zijn dus twee Raden met namen die gemakkelijk voor verwarring kunnen zorgen. Maar ze zijn erg belangrijk. De Raad van de EU en de Europese Raad vormen samen met de Europese Commissie en het Europees Parlement de belangrijkste instellingen van de EU. Samen bepalen ze de koers van het EU-beleid.

De definitieve PPWR wordt dus vastgesteld als de Raad van de EU en het Europees Parlement overeenstemming hebben bereikt en dat zal pas gebeuren als er een nieuw Europees Parlement is. Daarna moet de Europese Commissie dat compromis nog goedkeuren.

Het voorstel en de amendementen

Eind 2022 kwam de Europese Commissie met het voorstel voor de PPWR. Een jaar later, op 22 november 2023, werden maar liefst 341 amendementen gepubliceerd. Dat is logisch omdat vanuit de hele EU reacties kwamen op het voorstel. Op 18 december reageerde de Raad van de EU met een ‘algemene oriëntatie’. De wijzigingen die de Raad aanbracht, geven de lidstaten wat meer flexibiliteit. De tekst bevat streefcijfers voor hergebruik en navulling voor 2030 en 2040. 

 

Artikel delen