APEAL positief over strengere recyclingdoelen

APEAL PPWR

APEAL positief over strengere recyclingdoelen

APEAL (de Vereniging van Europese Producenten van staal voor verpakkingen) zegt blij te zijn met de stemming van het Europarlement ten gunste van strengere recyclemaatregelen binnen de Verordening Verpakkingen en Verpakkingsafval (PPWR). De vereniging prijst de ambitieuze voorstellen van de Europese Commissie. 

Duidelijk systeem 

APEAL ondersteunt met name de recycleprestatiegraden voor verpakkingen. 'Het invoeren van een systeem met duidelijke criteria is baanbrekend en essentieel om ervoor te zorgen dat verpakkingsmaterialen niet alleen ontworpen zijn voor recycling, maar ook effectief worden ingezameld, gesorteerd en op grote schaal gerecycled', vindt de organisatie. Alexis Van Maercke, Secretaris-Generaal van APEAL, benadrukt dat deze prestatiegraden een aanzienlijke stap voorwaarts betekenen voor een echt circulaire EU-economie en dat ze innovatie zullen stimuleren. 

Blij met netto kosten 

APEAL juicht ook de ambitie van de Europese Commissie toe om de eco-modulatie (tariefdifferentiatie die toepassing van milieuvriendelijke materialen beloont met lagere tarieven) van de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) te koppelen aan de recycleprestatiegraden. Steve Claus, Duurzaamheidsmanager van APEAL, is blij met de toepassing van het netto kostenprincipe, waarbij de UPV-financiële bijdragen gebaseerd zijn op de werkelijke nettokosten van inzameling, sortering en recycling van de verpakking. 

APEAL is ook blij met de definitie van hoogwaardige recycling , omdat dit fabrikanten van verpakkingen aanmoedigt om de recyclebaarheid van hun producten te verbeteren, wat bijdraagt aan een effectiever en efficiënter recyclingproces. Minder blij is de organisatie met het feit dat dat bepaalde stalen verpakkingen worden geclassificeerd als transportverpakking in de voorgestelde wetgeving. De organisatie is wel  blij dat de hergebruiksdoelstellingen voor deze toepassingen in 2040 zijn geschrapt. 

'Verdere actie nodig'

Om de cirkel volledig te sluiten, is verdere actie nodig. In lijn met de afvalhiërarchie, waarbij storten als de minst gewenste optie wordt beschouwd, pleit APEAL voor aanvullende maatregelen, waaronder een herziening van de Landfill Directive om de uitfasering van storten van verpakkingsafval te versnellen. 

'Staal modelmateriaal' 

Met 85,5% gerecycled in 2021, is staal ideaal gepositioneerd als modelmateriaal voor een circulaire economie. 'APEAL kijkt uit naar de trilaterale discussie met de Raad en de Commissie en roept de Raad van de EU op om circulariteit, milieubescherming en het behoud van EU-middelen te waarborgen. De vereniging is enthousiast om samen te werken met alle relevante belanghebbenden om deze doelstellingen te verwezenlijken', meldt het persbericht.

 

Artikel delen