CO2-emissies verminderen staat centraal in productcycli Optimum Group

Optimum Group biedt met Optimum Green een groeiende portfolio van duurzame labelmaterialen en oplossingen.

CO2-emissies verminderen staat centraal in productcycli Optimum Group

Onder de naam Optimum Green biedt Optimum Group een groeiende portfolio van duurzame labelmaterialen en oplossingen, waarmee klanten stappen kunnen zetten om hun verpakkingen te verduurzamen. Naast deze inspanningen draagt de groep van 19 gespecialiseerde drukkerijen ook bij aan het verminderen van de carbon footprint via het Greenliner Recycling programma.

Tekst Richard Bezemer

‘Bijna 600 ton aan CO2-reductie. Dat hebben we in 2022 gerealiseerd door zo’n 300.000 kilogram rugpapier op te halen bij onze klanten en dat te laten recyclen tot nieuw backingmateriaal. Dit Greenliner Recycling-programma startte in 2018 bij onze vestigingen in Denemarken en voeren we sinds 2021 ook in Nederland uit. Het is niet alleen gunstig voor het milieu, maar biedt ook voordelen voor onze klanten. Ten eerste hebben ze minder afvalkosten. In plaats van dat het met het duurdere restafval mee moest, halen wij het nu gratis bij ze op. Daarbovenop krijgen ze een certificaat van ons dat ze bijdragen aan de circulaire economie; iets wat ze in hun in- en externe communicatie kunnen gebruiken’, aldus Ton Reichardt, een van de founders van Optimum Group.

pallet_website‘Met één pallet van 500 kg backingmateriaal reduceert de klant 0,9 ton CO2, wat gelijk is aan één vlucht van Amsterdam naar New York.’

 

Optimum Group: zelfklevend etiket

Een zelfklevend etiket van PP dat op de PET-fles wordt geplakt, laat zich tijdens het recycleproces scheiden van de PET-fles. Daarmee is de PET-fles 100% te recyclen.

 

'Optimum Group biedt duurzame labelmaterialen en oplossingen, helpt klanten om oplossingen te vinden en stimuleert de circulaire economie'

Harde cijfers

Waar Reichardt een kleine tien jaar geleden nog met argusogen werd bekeken toen zijn bedrijf met van rietsuiker gemaakte composteerbare etiketten op de markt kwam, is duurzaamheid  vandaag de dag een bepalende factor in de verpakkingswereld. Al kunnen er volgens hem nog wel stappen worden gemaakt om de claim van duurzaamheid transparanter te maken.
‘Binnen onze belangrijkste afzetmarkt – food – bepalen de grote retailers de cadans; zij zeggen waar de toeleverketen, dus ook drukkerijen van etiketten, qua duurzaamheid aan moet voldoen. Daarbij willen ze harde bewijzen voor die claims: wat is de CO2-voetprint van het door u geleverde artikel? Dat is best complexe materie, omdat je voor je ketenanalyse niet alleen naar de nog vrij overzichtelijke scope 1- en scope 2-emissies moet kijken, die zijn gerelateerd aan je eigen bedrijfsactiviteiten, maar ook naar scope 3. Deze is het meest omvangrijk en omvat de emissies van activiteiten die voortkomen uit bronnen die geen eigendom zijn van de organisatie en waar het ook niet mogelijk is om er invloed op uit te oefenen.’
Optimum Group is inmiddels zo ver dat de toeleveranciers, die zelf ook belang hebben bij dit verhaal, de carbon footprint uitzoeken van de materialen die ze leveren. Het betreft allerlei verschillende vormen van emissie. Die worden uiteindelijk terugvertaald naar de CO2-voetprint van het geleverde product. Luuk nieuwe foto-1Marketingmanager Luuk Wessels: ‘Op basis van onze bijdrage in de drie scopes kunnen wij voor de klant onze CO2-voetprint berekenen. We streven er voortdurend naar om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren door verantwoordelijk om te gaan met hulpbronnen, strenge normen te handhaven in al onze activiteiten en actief te communiceren met al onze belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten, leveranciers en de samenleving als geheel.’

Optimum Group: FSC Potje
Het logo op dit etiket geeft aan dat het kan worden gereycled.

Duurzame oplossingen

Optimum Group biedt een breed scala aan duurzame oplossingen. In de Optimum Green-portfolio zijn die in te delen in zes groepen: linerless, composteerbaar, maakt recycling mogelijk, minder materiaal, gerecycled materiaal en hernieuwbaar. Daarbij kan het ook gaan om een mix van oplossingen.
Optimum Group: Dunnere etiketten‘De vraag die wij vaak krijgen, gaat over hoe het dunner maken van labels van invloed zal zijn op de recyclebaarheid en een mogelijkheid zal blijven voor eindgebruikers om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken’, zegt Wessels. ‘De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is indrukwekkend bij het gebruik van minder materiaal. Dunnere etiketten bieden een veelbelovende oplossing om de recyclebaarheid te behouden en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.’

Linerless

Linerless etiketten zijn in zekere zin al intrinsiek duurzaam, omdat ze geen backing hebben en direct vanaf de rol op het product kunnen worden aangebracht. Dat bespaart niet alleen afval, maar er passen ook meer etiketten op een rol. Een speciale applicatie is ontwikkeld met printerfabrikant Digi voor het printen van de etiketten bij de groenteafdeling van supermarkten. Door gebruik van een rol etiketten zonder liner, heb je geen afval. Populaire verpakkingsoplossingen met een banderol lenen zich ook voor duurzame slagen. Zo is er de ECO-BAND, een 100 % recyclebare banderolleerband die is uitgerust met de ECO-SEAL. Deze valt buiten de scope van de EU single use plastic-ban, waardoor de ECO-BAND bij het oud papier mag.

Commodity

Optimum Group wil voorop blijven lopen op het gebied van duurzaamheid. Reichardt: ‘Belangrijk daarbij is dat we de klant helpen om op feiten gebaseerde keuzes te maken. Dat begint al bij het laten certificeren van onze producten. Zo bieden we veel van onze producten met een FSC-certificaat aan.
Sinds jaar en dag hebben we voor onze papieren linerless portfolio het PTS-certificaat, waarmee we aantonen dat deze producten recyclebaar zijn. De vraag naar meer gedetailleerde informatie over duurzaamheid zal alleen maar toenemen: wat is precies de CO2-reductie van je oplossing, hoe groot is de carbon footprint? Daar werken we nu hard aan. Als we zover zijn voorzie ik dat onze Green-portfolio kan uitgroeien tot een commodity, wat een duurzame toekomst weer een stukje dichterbij brengt!’

Bezoek Optimum op de Empack in Mechelen, stand C. 26.

Optimum Group: Linerless visverpakking Optimum Group: Linerless ei-verpakking.

Eco Vadis

‘Optimum Group is trots op het behalen van de EcoVadis platinum score, die onze toewijding aan duurzaamheid benadrukt’, zegt Ton Reichardt. ‘Deze erkenning plaatstOptimum Group: Ecovadis logo ons in de top 1% van bedrijven wereldwijd die zich inzetten voor een duurzame ontwikkeling. Met focus op efficiënte energie- en grondstoffenbenutting, afvalvermindering en milieubescherming blijven we ons inzetten voor duurzame praktijken. Onze doelstelling voor 2024 is om deze platinum score te behouden van onze positie als leider in duurzaam ondernemen te versterken. Samen met onze partners en klanten streven we naar een duurzamere toekomst voor ons bedrijf en de samenleving als geheel.’
DIT ARTIKEL KWAM TOT STAND IN SAMENWERKING MET OPTIMUM GROUP.
Artikel delen