De Plastic Wijzer roept op tot ingrijpende veranderingen in plastic keten

De Plastic Wijzer Afvalfonds Verpakkingen

De Plastic Wijzer roept op tot ingrijpende veranderingen in plastic keten

Afvalfonds Verpakkingen lanceerde recentelijk De Plastic Wijzer. Met deze visie wil de stichting producenten, importeurs, gemeenten, recyclers en alle andere ketenpartners inspireren om samen werk te maken van circulair plastic in Nederland. Het uitgangspunt is: 100% fossielvrij en 0% schade aan mens en milieu in 2050. De Plastic Wijzer vertelt welke ingrijpende veranderingen in de plastic keten hiervoor nodig zijn bij productie, gebruik, inzameling, sortering en recycling.

De Plastic Wijzer

De Plastic Wijzer stelt heldere en ambitieuze doelen voor een samenleving, waarin plastic verpakkingen uitsluitend worden gebruikt voor essentiële toepassingen en geen fossiele grondstoffen meer nodig zijn. De focus ligt op vermindering en hergebruik van plastic verpakkingen en het voorkomen van zwerfafval en microplastics. Ook beschrijft De Plastic Wijzer welke ingrijpende veranderingen dit vergt in het huidige systeem van inzameling en recycling. Uitgangspunt moet zijn: 100% fossielvrij en 0% schade aan mens en milieu in 2050.

Fossiel plastic vervangen

Nodig hiervoor is: een betere kwaliteit van verpakkingen, een betere kwaliteit en uniformiteit van inzamelsystemen en een betere kwaliteit van recycling. Ook moet het de consument makkelijk worden gemaakt. Verder moet over deze oplossingsrichtingen een maatschappelijk debat worden gevoerd en moeten gezamenlijke keuzes worden gemaakt, zodat recyclaat en uiteindelijk biobased plastic zoveel mogelijk fossiel plastic in verpakkingen kan gaan vervangen.

Grondstoffentransitie is nodig

Voor een circulaire economie is een grondstoffentransitie nodig; een radicaal andere manier van denken en handelen bij de productie en het gebruik van plastic verpakkingen. Waar nodig moeten de huidige werkwijze, belangen en verdienmodellen worden losgelaten.

Naar reduce en reuse

Onze consumptie- en productiemaatschappij is volledig ingesteld op eenmalige verpakkingen. De Plastic Wijzer zet in op vermindering hiervan. Daarnaast is Europese wetgeving in de maak om dit proces te versnellen. Het gaat hierbij nadrukkelijk ook om reduce en reuse van verpakkingen. 

Van kwantiteit naar kwaliteit

Businessmodellen gaan nog te veel over kwantiteit om de gestelde normen te halen. Bedrijven zoals inzamelaars worden daarop afgerekend. Om de transitie te versnellen zijn niet alleen regelgeving en normering nodig, maar zullen bedrijven ook hun businesscases moeten veranderen. Een forse kwaliteitsverbetering is nodig om de grondstoffentransitie te laten slagen.

Uniforme inzameling

De inzameling van verpakkingen ligt bij gemeenten en hierdoor is er een grote diversiteit van inzamelsystemen. Dit maakt het onmogelijk om landelijk helder te communiceren hoe we de plastic verpakkingen moeten weggooien en te sturen op kwaliteit. Voor elke Nederlander moet het makkelijk en duidelijk zijn, wat er wordt verwacht. Dit kan alleen bij één of twee landelijke, uniforme systemen en goede communicatie naar consumenten.

Ga voor meer informatie over De Plastic Wijzer naar de website van Afvalfonds Verpakkingen

De belofte van Afvalfonds Verpakkingen voor 2030

  • 100% van de inzamel- en hergebruiksystemen in Nederland is kwalitatief hoogwaardig en uniform.
  • 100% van de producenten en importeurs krijgt hun recyclaataandeel terug.
  • 100% van de verpakkingen is recyclebaar.
  • Waar mogelijk zijn verpakkingen herbruikbaar.
  • Het plasticgebruik in verpakkingen gaat omlaag zonder negatieve substitutie.
Artikel delen