‘Dit leidt tot meer gebruik van fossiele grondstoffen’

Peter van Ostaijen, directeur Golfkarton Benelux, geeft zijn visie op de door de EC voorgestelde Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR).

‘Dit leidt tot meer gebruik van fossiele grondstoffen’

De Europese Commissie heeft in de voorgestelde Verordening Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) van 30 november 2022 vergaande doelstellingen voor hergebruik (re-use) van verpakkingen geformuleerd. Peter van Ostaijen, directeur Golfkarton Benelux, geeft zijn visie op de Verordening.

‘De PPWR kan leiden tot juist meer gebruik van fossiele grondstoffen. Europa negeert met dit voorstel nog steeds teveel hernieuwbare, natuurlijke materialen, zoals golfkarton. Life Cycle Assessments van verpakkingen laten zien dat hernieuwbare materialen, zoals golfkarton, in veel gevallen beter scoren dan fossiele materialen. Het Europarlement en ons Kabinet zouden bij de behandeling van de Verordening PPWR gebruik moeten maken van die kennis.

Complementair

Het verpakken van de enorme variëteit aan producten in Europa kan je niet vangen in enkele, gestandaardiseerde plastic retourverpakkingen. Denk aan voedingsmiddelen. Bij veel producten zijn de hoeveelheden per bezorging relatief klein, bestemmingen zeer divers, afstanden soms groot en de afmetingen van de dozen te afwijkend. Retour zenden van die verpakkingen naar de producent is dan onmogelijk om te organiseren en al helemaal niet rendabel te maken. Een re-use systeem werkt niet voor lange afstanden, complexe ketens en  veel verschillende producten in verschillende soorten dozen. Daar scoort de recyclebare single-use verpakking van  bijvoorbeeld golfkarton beter. Recycling en hergebruik van verpakkingen moeten naast elkaar en als complementair worden gezien.

‘Golfkarton recyclen is ook vezels hergebruiken’

De praktijk van voedselveiligheid

Eén van de grotere CBA leden heeft bijvoorbeeld wel 250.000 verschillende doosontwerpen op de markt. Van dozen voor wasmiddelen en chips tot kartonnen traytjes voor bier en kattenvoer. Al die secundaire verpakkingen en ook e-commerceverpakkingen komen na gebruik terecht in de stroom van oud papier, waaruit weer nieuwe dozen worden gemaakt. Met dit PPWD-voorstel dreigt dit bewezen systeem van 100% recycling grotendeels vervangen te moeten worden door een CO2-belastend retoursysteem van herbruikbare (re-use) plastic verpakkingen. En er kleven nog meer nadelen aan plastic retourverpakkingen.
Ze raken tijdens het gebruik vervuild en moeten iedere keer worden schoongemaakt. In de voedselketen is voedselveiligheid belangrijk en zijn in veel gevallen single-use kartonnen verpakkingen hygiënischer.

Herwonnen vezels

De papier- en kartonrecycling heeft zich al decennia bewezen. Golfkarton verpakkingen worden altijd gerecycled. Nieuwe golfkarton verpakkingen bevatten gemiddeld in Europa voor 88% herwonnen vezels die tot wel 25 keer meegaan in de recyclingketen. In die zin is golfkarton niet alleen recyclen, maar ook hergebruiken van dezelfde vezel.

Steun voor één Europese markt

De golfkartonindustrie steunt de ambitie van de Europese Commissie om de verpakkingssector verder te verduurzamen. Wij onderstrepen het belang van nieuwe EU Wetgeving voor een circulaire economie. Een uniform systeem voor labels en keurmerken op verpakkingen hoort daar bij. Maar die nieuwe EU Wetgeving moet bestaande en al decennia lang goed functionerende en op recycling gebaseerde systemen, zoals dat van golfkarton, ongemoeid laten. De onrealistische PPWR-voorstellen voor hergebruik in bepaalde delen van de markt dreigen daar duurzame verpakking van golfkarton van de markt te drukken. Dat verstoort de concurrentie en creëert in dat deel van de markt in feite een plasticmonopolie. Die doelstellingen (percentages) voor verplicht hergebruik (re-use) moeten daarom naar beneden worden aangepast. Het Europarlement en de Lidstaten zouden zich daarbij moeten baseren op objectieve kennis uit LCA’s, zoals te vinden is op de FEFCO-website.’

DIT ARTIKEL KWAM TOT STAND IN SAMENWERKING MET CORRUGATED BENELUX ASSOCIATION (CBA).

Artikel delen