‘Duurzame verpakkingen, een goede stap voor het milieu’

Aldi: ‘Duurzame verpakkingen, een goede stap voor het milieu'

‘Duurzame verpakkingen, een goede stap voor het milieu’

Nu alle ogen gericht zijn op duurzamere toekomst, doen supermarkten er alles aan om het verpakkingsbeleid duurzamer in te steken. Supermarktketens hebben hierin een cruciale rol aangezien hier ontzettend veel producten worden verpakt en geconsumeerd. De supermarkt ALDI is al langere tijd bezig met het duurzamer verpakken van de producten. In dit artikel licht de supermarktketen toe hoe ze haar producten duurzamer verpakt!

Minimaliseren van verpakkingsmateriaal

Eén van de kernprincipes van ALDI's duurzame verpakkingsbeleid is het minimaliseren van verpakkingsmateriaal. Door te streven naar 20% minder verpakkingsmateriaal in 2025, toont de supermarkt haar toewijding om de voetafdruk van haar producten te verkleinen. Dit betekent zorgvuldig het ontwerp en de materialen van verpakkingen evalueren, waarbij verspilling wordt verminderd zonder concessies te doen aan de kwaliteit en veiligheid van de producten.

Composteerbare verpakkingen

Een ander essentieel aspect van ALDI's benadering van duurzaamheid is het bevorderen van recyclebare, herbruikbare en composteerbare verpakkingen. De supermarkt erkent het belang van het sluiten van de kringloop en het verminderen van de belasting van stortplaatsen en ecosystemen. Door 100% recyclebare, herbruikbare of composteerbare verpakkingen na te streven, zet ALDI zich in voor een toekomst waarin verpakkingen hun waarde behouden na gebruik.

Gebruik van gerecyclede materialen

Om deze doelen te bereiken, heeft ALDI ook besloten om te investeren in verpakkingen gemaakt van gerecyclede materialen, zoals gerecycled karton of PET. Hierdoor wordt de vraag naar nieuwe grondstoffen verminderd, worden afvalstromen gerecycled en worden schadelijke emissies geminimaliseerd. Het nastreven van ten minste 35% gerecycled plastic materiaal in 2025 is een concrete stap in de richting van een circulaire economie.

Transparantie op het gebied van doelstellingen

Bovendien speelt transparantie een cruciale rol in de  inspanningen van de supermarktketen om het milieu te beschermen. Het bedrijf heeft besloten om openlijk te communiceren over hun doelstellingen, voortgang en uitdagingen op het gebied van duurzaam verpakken. Door consumenten bewust te maken van hun rol in het recyclen en juist weggooien van verpakkingen, moedigt ALDI een milieubewuste levensstijl aan. Daarnaast is een supermarkt natuurlijk een rolmodel als het gaat om duurzaamheid. Iedere consument komt immers in aanraking met supermarkten, waardoor ze hier het goede voorbeeld kunnen zien.

Artikel delen