EU wil eenmalige plastic verpakkingen in horeca verbieden

EU wil eenmalige kleine wegwerpverpakkingen in onder meer hotels en horeca verbieden.

EU wil eenmalige plastic verpakkingen in horeca verbieden

Het Europees Parlement heeft 22 november jl. zijn standpunt over nieuwe EU-regels voor verpakkingen aangenomen. Als de lidstaten ermee instemmen, komen er beperkingen voor eenmalige kleine wegwerpverpakkingen in onder meer hotels en horeca, zoals voor boter, jam, mayonaise of zeepjes. De EU wil verder hergebruik en het bijvullen van verpakkingen stimuleren.

Kleine of eenmalige plastic verpakkingen moeten van de Europese markt verdwijnen, zo vindt het Europees Parlement. Verpakkingen moeten ook beter afbreekbaar worden, zonder chemische schadelijke stoffen.

Verder willen de Europarlementariërs de verkoop van lichte plastic draagtassen (minder dan 15 micron) verbieden, tenzij dit om hygiënische redenen vereist is of als de verpakking voor los voedsel wordt verstrekt om voedselverspilling te helpen voorkomen.

EP-leden pleiten verder voor een verbod op het gebruik van zogenaamde “eeuwigdurende chemische stoffen” (poly- en perfluoralkylstoffen of PFAS’s) en Bisfenol A in verpakkingen die met levensmiddelen in contact komen om negatieve gezondheidseffecten te voorkomen.

De maatregel kan helpen om de door de EU afgesproken klimaat- en milieudoelen te halen.

 

Stimuleren van hergebruik en bijvullen van verpakkingen

De Europarlementariërs streven naar verduidelijking van de regels omtrent het hergebruiken of bijvullen van verpakkingen. Einddistributeurs van dranken en afhaalmaaltijden in de horeca moeten consumenten de mogelijkheid bieden om hun eigen bakje mee te nemen.

De nieuwe regels stellen dat alle verpakkingen recyclebaar moeten zijn en voldoen aan strikte criteria die in secundaire wetgeving moeten worden vastgesteld.

 

Vijftien procent reductie

De wetgeving gestemd moet in 2040 het aantal verpakkingen met vijftien procent verminderen. Aan de stemming ging een flinke discussie in het Europees Parlement vooraf. Veel Europarlementariërs vonden dat de EU met dergelijke regelgeving te ver gaat met haar “micromanagement”. Verpakkingsfabrikanten hebben flink gelobbyd. Onder meer een doosjesproducent voor Franse kazen vond dat de nieuwe wetgeving onterecht de eenmalige houten verpakking van de Camembert-kaas leek te verbieden.

Voor streekproducten, en dus ook voor de echte Camembert, maakte de wetgeving nu een uitzondering.

 

Lidstaten

Een ruime meerderheid van de parlementariërs, 426 van in totaal 625 stemmen, deed het voorstel doen slagen. Het zal na nu door de EU-lidstaten worden bekeken. Daarna zullen EU-parlement en lidstaten samen beslissen over de definitieve versie van de verpakkingswetgeving.

Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat zorgt elke EU-burger op dit moment voor 188,7 kilo aan verpakkingsafval per jaar en zolang er geen aanvullende maatregelen zijn zal dit cijfer toenemen tot 209 kg in 2030. Dit kleine huishoudelijk afval heeft in de afgelopen tien jaar gezorgd voor een toename van 20 procent aan afval.

Artikel delen