Familiebedrijf Jokey investeert structureel in duurzaamheid

Familiebedrijf Jokey investeert structureel in duurzaamheid

Europese regelgeving wordt in de ervaring van Bart van Groningen van Jokey bij de meeste bedrijven pas actueel bij implementatie. Maar als de klanten in beweging komen, is Jokey, producent van rigide kunststof verpakkingen, al uitvoerig voorbereid, als gevolg van een langjarig beleid dat is gebaseerd op de pijlers recycling, mono-materialen en gewichtsreductie.

Jokey zet in op enerzijds gewichtsreductie en anderzijds de inzet van zoveel mogelijk gerecycled en recyclebaar materiaal. Daarvoor is voldoende post-consumer materiaal nodig (pcm). ‘De inzameling van post-consumer materiaal is goed, nu iedere Nederlander een PMD-bak of zak heeft, maar het kan nog wel beter’, zegt Bart van Groningen, sales area manager bij Jokey. ‘Het probleem is dat de vraag hoger is dan het aanbod.’

Dat de vraag naar post-consumer materiaal stijgt, vindt Van Groningen uiteraard een goede ontwikkeling, maar hij is kritisch over het feit dat interne stromen, zogenoemd maalgoed, worden verkocht als gerecycled kunststof, wat misleidend is. ‘Dit materiaal zou dus niet als pcm mogen gelden en de meeste merken willen dan ook aantoonbaar post-consumer plastic hebben. Het punt is alleen dat de prijs daarvan oploopt en dichter bij die van virgin materiaal komt. Dat stimuleert uiteraard de inzet van gerecycled plastic niet.’

Samenwerking met recyclaars

Jokey werkt samen met een aantal Europese inzamelaars. ‘Wij willen door zo te werken bijvoorbeeld emmers uit de business-to-business markt inzetten en vervolgens een mix van postindustrieel en post-consumer maken. Het gaat dan om emmers van vijf liter en meer, die de recyclaars van consumentenafval niet kunnen verwerken, waardoor ze niet worden gerecycled, omdat het Afvalfonds ze als “niet recyclebaar” kenmerkt en dus een hoger tarief vraagt. Die emmers zijn natuurlijk uitstekend recyclebaar. Zo kun je bijvoorbeeld grote verpakkingen uit de food industrie inzamelen en er nieuwe verpakkingen van maken voor de food industrie, omdat je geen vervuiling van buitenaf hebt. Zolang er niet genoeg capaciteit is voor chemische recycling is de enige optie dus gescheiden stromen met mechanische recycling. Dat is schoon én goedkoop. Je hebt niet de chemicaliën nodig uit de papierrecycling of de hoge temperaturen uit de blikrecycling. Bij mechanische recycling hoef je alleen maar te shredderen, te spoelen en enigszins te verwarmen voor het mixen.’

jokey 2

 

‘Het is nu natuurlijk zaak om te stimuleren dat mono-materialen gerecycled worden en vervolgens ook worden ingezet.'

Drie duurzame pijlers

Het beleid van Jokey is op drie pijlers gebaseerd, te weten inzet van gerecyclede materialen, gewichtsreductie en als derde de inzet van alternatieve materialen, zoals biobased of chemisch gerecyclede materialen.

Bij de eerste pijler gaat het om toepassing van gerecyclede materialen voor non-food producten, zoals verf, lijm, chemie en meststoffen. Van Groningen: ‘Gewichtsreductie is preventie. Maar de food industrie wil verpakkingen waar veel zekerheden zijn ingebouwd en die vaak zwaarder zijn dan eigenlijk nodig is. Voor het thuisbezorgen van producten wilde men bijvoorbeeld dikkere verpakkingen, omdat er veel druk op komt in het logistieke proces. Toch is er iets veranderd en wil men nu wel voorzichtiger omgaan met de producten, zodat verpakkingen met minder gewicht kunnen worden ingezet. We bieden bijvoorbeeld een yoghurtemmer in zes verschillende gewichtsvarianten aan, maar met dezelfde look & feel. Daardoor kan de klant stapsgewijs naar lagere gewichten gaan, zonder dat hij zijn machinepark moet aanpassen. Dat laatste is belangrijk, want veel bedrijven hikken aan tegen de enorme investeringen die nodig zijn om naar een lager gewicht te gaan. De inzet van dunnere verpakkingen betekent natuurlijk lagere kosten door minder materiaalgebruik.’

Jokey 1

Ecoconcept

‘Het is nu natuurlijk zaak om te stimuleren dat mono-materialen gerecycled worden en vervolgens ook worden ingezet. Het instrument om mee te sturen is de kilokostprijs, door toepassingen met gerecycled materiaal korting te geven op bijvoorbeeld de Afvalfonds verpakkingen bijdrage.

Jokey heeft het systeem van reductie en inzet van gerecycled materiaal de naam Eco Concept gegeven. ‘We zijn nu in versie 3. Het streven is om voor 2025 30%-percentage gerecycled materiaal in te zetten en voor 2030 50%. Met gewichtsreductie zijn we al heel lang bezig. Een emmer met 10 liter inhoud is bij ons bijvoorbeeld van 350 gram eind jaren 90 naar 275 gram nu gegaan, met daarbij de aantekening dat de verpakking van nu veel meer te verduren heeft, zoals het schudden van verf in machines en het verzenden via webshops. We hebben dus gewichtsreductie gerealiseerd bij hogere eisen. We bereiken dat door continu aan onderzoek en ontwikkeling te doen. Daar investeren we bij Jokey 10 tot 15% van de omzet in. Dat is het voordeel van het familiebedrijf met een duidelijke visie op duurzaamheid; de bereidheid tot investeren.’

Jokey - Bart van Groningen

Bart van Groningen

Artikel delen