FLCP-directeur Marc Reijnders over de PPWR: ‘Overtuig de directie om budget te reserveren’

FLCP-directeur Marc Reijnders over de PPWR

FLCP-directeur Marc Reijnders over de PPWR: ‘Overtuig de directie om budget te reserveren’

Tags: PPWR

Het FieldLab Circular Packaging (FLCP) levert diensten voor brand owners, retailers en producenten. Het biedt onder meer LCA’s, circulariteitsanalyses en design-for-recycling voor individuele bedrijven. Verder doet het bureau pre-concurrentiele onderzoeken voor consortia van bedrijven om industriestandaarden te realiseren. Het is met name een spin-in-het-web op het gebied van plastic recycling en toepassing van plastic recyclaat in verpakkingen. ‘In alle diensten die FLCP biedt, komt de PPWR in terug’, zegt FLCP-directeur Marc Reijnders.

‘Onze kracht is onder andere de nauwe banden met sorteerders, recyclers en converters/producenten van verpakkingen’, aldus Marc Reijnders. ‘Op basis daarvan kunnen wij bedrijven helpen met recyclebaarheid van verpakkingen, wat een belangrijke PPWR doelstelling is. Het gaat dan om recyclebaarheid in de huidige afvalverwerkingssystemen, dus niet chemisch recyclen. En wij weten veel over het toepassen van recyclaat, een andere PPWR-doelstelling.’

 

PPWR-vragen

De vragen die het FLCP momenteel veel krijgt gaan onder meer over hoe bedrijven aan de recyclebaarheidsvereisten kunnen voldoen. Verder is er veel vraag naar Design for Recycling richtlijnen en willen bedrijven weten hoe het zit met de wisselwerking milieu-impact/CO2 versus circulariteit. Ook de vraag hoe ze recyclaat moeten toepassen of wanneer een polymeer-switch verstandig is, zijn veel gestelde vragen, waar het bedrijf dankzij haar kennis op dit gebied antwoord kan geven.

 

Goed datamanagement kan geld opleveren

‘De administratieve last door de PPWR zal flink zijn’, verwacht Reijnders. ‘We helpen momenteel ook al bedrijven met hun verpakkingsdata-management. Dit levert tevens een verbetering op in de aangifte van afvalbijdrage bij het Afvalfonds/Verpact. We hebben bijvoorbeeld voor een bekende brand owner recent een extra korting van 130.000 euro per jaar gerealiseerd terwijl onze inzet in eerste instantie nog geen 20.000 euro was!’

De kosten van de PPWR worden volgens Reijnders beïnvloed door het aantal SKU’s en de doorstroom en wisselingen hierin. Verder zal er flink moeten worden geïnvesteerd in consulting en tools om de juiste data op de juiste plek te krijgen. Mede vanwege de duurzaamheidsrapportage ESG/CSRD, de PPWR rapportage en de aangifte voor de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) zijn datatools onmisbaar, aldus de FLCP-directeur.
Het FLCP werkt sinds kort nauw samen met een software bedrijf dat een tool ontwikkelt dat het inlezen en borgen van de juiste verpakkingsspecificaties geheel automatiseert. De juiste data kunnen direct worden toegepast in de relevante rapportages en aangiften. ‘Een tool waar veel bedrijven op zitten te wachten’, aldus Reijnders.

Fieldlap Circulair Packaging, PPWR, Team

Het FLCP-team

Hoe te beginnen met de PPWR

Reijnders adviseert bedrijven op korte termijn een aantal stappen te nemen ter voorbereiding van de PPWR. ‘Ten eerste: overtuig je directie ervan om budget te reserveren. Ad hoc potjes werken niet. Dan zoek een expert om je te adviseren hoe een en ander te bereiken en neem een interne expert aan of wijs deze aan, want PPWR-doelen alsmede ESG/CSRD-reporting en aangifte UPV moeten helder zijn binnen een bedrijf. Breng voor de directie ook een kosten/baten-plaatje in kaart tot en met 2032.’

‘Zorg dat je bij de juiste platforms, gremia en consultants bent aangesloten om goed voor te kunnen sorteren’, is zijn advies voor de lange termijn. ‘Zo voorspellen wij bijvoorbeeld dat er een tekort aan PP- en HDPE-recyclaat voor verpakkingen gaat optreden in een bepaald jaar. Hoe ga je als bedrijf hiermee om? Daar moet je nu alvast over nadenken.’

Overzicht advies- en consultancy bureaus voor de PPWR

De Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) regelgeving is gericht op het verminderen van verpakkingsafval en het bevorderen van circulaire economie. Nadat de Europese Commissie de PPWR het voorstel in 2022 naar buiten bracht ligt de PPWR na een lange weg van onderhandelingen nu ter goedkeuring bij het Parlement en de Raad. De verwachting is dat het eind 2024/begin 2025 wordt ondertekend en gepubliceerd en vervolgens worden de PPWR-maatregelen twaalf maanden na publicatie van kracht.

Omdat het een veel omvattende en ingrijpende regelgeving betreft zijn er verschillende adviesbureaus nu al bezig om bedrijven te adviseren hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op wat komen gaat. VerpakkingsManagement zet de advies-, consultancy bureaus en instituten voor de PPWR op een rij en heeft met diverse partijen gesproken over wat zij doen en ervaren in de verpakkingsmarkt.

Artikel delen