Advies- en consultancybureaus voor de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)

Adviesbureaus en instanties voor hulp bij de PPWR-regelgeving

Advies- en consultancybureaus voor de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)

Tags: PPWR

Diverse adviesbureaus en instanties bieden uitgebreide diensten aan om bedrijven te helpen bij het naleven van de PPWR-regelgeving. De grote adviesbureaus bieden vooral ondersteuning op het gebeid van compliance, strategische transformatie en duurzaamheidsrapportage. De kleinere adviesbureaus bieden vaak meer op maat gemaakte en flexibele diensten aan, wat aantrekkelijk kan zijn voor mkb-bedrijven. Een overzicht.

De PPWR betreft een veel omvattende en ingrijpende regelgeving waarvoor verschillende adviesbureaus nu al bezig zijn om bedrijven te adviseren hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op wat komen gaat. VerpakkingsManagement zet de consultancy bureaus en instanties voor de PPWR op een rij en heeft met diverse adviesbureaus gesproken over wat zij doen en ervaren in de verpakkingsmarkt.

Gespecialiseerde verpakking adviesbureaus voor PPWR

Gespecialiseerde verpakkingsadviesbureaus spelen een cruciale rol in het begeleiden van bedrijven door de complexe wereld van de EU-verordening inzake verpakkingen en verpakkingsafval (PPWR). Deze bureaus, zoals Packz Partners for Innovation en Circpack, bieden deskundig advies en innovatieve oplossingen om bedrijven te helpen voldoen aan de strenge milieu-eisen en tegelijkertijd hun verpakkingsprocessen te optimaliseren.

Pack Improve
Pack Improve verzorgt voor bedrijven PPWR Impact analyses van verpakkingen. Daarnaast helpt het adviesbureau bij de verpakkingsmateriaaltransitie door middel van design for recycling. Tevens geeft Pack Improve cursussen met de PPWR als onderdeel.
Lees hier het interview met Wil Nijssen.

Packz
Consultancybureau Packz geeft strategisch advies gebaseerd op praktische inzichten resulterend in heldere keuzes en effectieve hands-on implementatie. Founders Dick de Koning en Johan Glaser hebben jarenlange ervaring en een brede kennisbasis op verpakkingsgebied.
Lees hier het interview met Johan Glaser
Johan Glaser van Packz over de PPWR: ‘Er is één grote disclaimer: er komt nog veel sub-wetgeving aan’

Partners for Innovation
Partners for Innovation is een adviesbureau dat bedrijven, organisaties en overheden ondersteunt bij het realiseren van winstgevende oplossingen op het gebied van duurzame innovatie.
Lees hier het interview met Siem Haffmans.
Siem Haffmans van Partners for Innovations over PPWR: ‘Leg zo snel mogelijk verpakkingsdossiers aan’

Fieldlab Circular Packaging
Het FieldLab Circular Packaging (FLCP) heeft als doel om elke verpakking zo circulair mogelijk te krijgen door afstemming tussen (en innovaties in) verpakkingsdesign en afvalrecyclingprocessen. Het levert diensten voor merkbedrijven, retailers en producenten op het gebied van verpakkings-LCA’s, circulariteitsanalyses, design-for-recycling. Verder doet het pre-concurrentiele verpakkingsonderzoeken voor fondsen, instituten en consortia en levert het diensten voor merkbedrijven, retailers en producenten op het gebied van verpakkingsdatamanagement, in reltatie tot ESG/CSRD reporting en de aangifte bij de betreffende UPV (Afvalfonds/Verpact; Fost Plus; VerpackungG/Duales; etc.)
Lees hier het interview met FLCP-directeur Marc Reijnders.

Circpack
Circpack ondersteunt alle bedrijven die met verpakkingen werken. Het bedrijf heeft een jarenlange internationale operationele expertise in het inzamelen, sorteren en recyclen van verpakkingen. Op basis van die brede kennis adviseren het zowel grote bedrijven als MKB-ers op het gebied van de PPWR.
Lees hier het interview met De Castro van Circpack over de PPWR
De Castro van Circpack: ‘Naleving van PPWR is je verzekeringspremie om zaken te kunnen blijven doen’

PPWR Helpdesk2

Consultancybureaus voor PPWR

Grote en middelgrote consultancybureaus hebben gespecialiseerde teams en consultants die bedrijven kunnen helpen bij het begrijpen en implementeren Europese wet- en regelgeving. De PPWR-regelgeving is daar een onderdeel van.

EY
Binnen het consultancybureau EY houdt de Climate Change and Sustainability Services afdeling (CCASS) zich onder andere bezicht met de PPWR. Daarnaast heeft deze afdeling te maken met allerlei milieuwetgeving. Het adviesbureau helpt bedrijven bijvoorbeeld ook bij de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
Lees hier het interview met EY-consultant Sofie Boddez.

TheRockGroup

TheRockGroup biedt strategisch advies en projectmanagement op het gebied van duurzaamheid. Ze werken met mkb-bedrijven aan circulaire economieprojecten en duurzaamheidsrapportage. Strategische verduurzaming en circulaire economie, met een focus op pragmatische oplossingen voor het mkb.
Lees hier het interview met consultant Lettemieke Mulder van TheRockGroup. ‘Maak een scan en gap analyse voor de PPWR’

KPMG
KPMG heeft ook een sterke focus op milieu- en duurzaamheidsadvies, waaronder begeleiding bij naleving van de PPWR.

Overheidsinstanties, stichtingen, verenigingen en instituten voor de PPWR

In het complexe landschap van regelgeving en duurzaamheid spelen overheidsinstanties, stichtingen, verenigingen en instituten een cruciale rol bij het adviseren over het Europese voorstel voor verpakkingen en verpakkingsafval (PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation).

NVC Nederlands Verpakkingscentrum
Het NVC Nederlands Verpakkingscentrum (opgericht in 1953) is de vereniging van bedrijven die het belang erkennen van verpakken als activiteit binnen de gehele supply chain van verpakte producten. Het NVC-lidmaatschap, de projecten, informatiediensten en de opleidingen stimuleren het continu verbeteren van het verpakken. Het Nederlandse en internationale bedrijfsleven wordt door NVC op de hoogte gehouden van de PPWR-ontwikkelingen door middel van NVC-verenigingsbijeenkomsten, de NVC informatiedienst MERGE en de NVC Workshop Sustainable Innovation in Packaging (STIP).  
Lees hier het interview met Todd Bukowski op een NVC bijeenkomst: ‘PPWR zal routekaart zijn voor EPR in VS’

TNO
TNO adviseert bedrijven op strategisch niveau over de impact van PPWR en andere wetgeving op de markt, en hoe andere factoren daarop inspelen (zoals economische factoren). Dit doet het adviesbureau onder meer via modellering van verschillende scenario’s.
Lees hier het interview met TNO-er Quirine Cohen.

Verpact (KIDV)
Verpact informeert bedrijven over het verduurzamen van verpakkingen en wetgeving zoals de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Producenten en importeurs kunnen bij Verpact terecht voor advies, tools, inspiratie en ondersteuning. Het kennis- en expertisecentrum KIDV (Kennisinstituut Duurzaam Verpakken) van Verpact ondersteunt hierbij.
Lees hier het interview met de Hester Klein Lankhorst, CEO Verpact.

Wageningen University & Research (WUR)
De WUR adviseert voornamelijk grote bedrijven en brancheorganisaties over de PPWR. Daarbij gaat het voor al om de lange termijn over hoe om te gaan met nieuwe wetgeving.
Lees hier het interview met WUR-onderzoeker Ulphard Thoden van Velzen.

De PPWR in 't kort

De Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) regelgeving is gericht op het verminderen van verpakkingsafval en het bevorderen van circulaire economie. Nadat de Europese Commissie de PPWR het voorstel in 2022 naar buiten bracht ligt de PPWR na een lange weg van onderhandelingen nu ter goedkeuring bij het Parlement en de Raad. De verwachting is dat het eind 2024/begin 2025 wordt ondertekend en gepubliceerd en vervolgens worden de PPWR-maatregelen twaalf maanden na publicatie van kracht.
Artikel delen