Flex Film gelooft in een PCR-certificatiesysteem

Flex Film gelooft in een PCR-certificatiesysteem

Flex Film gelooft in een PCR-certificatiesysteem

Anderhalf jaar vormen Jeroen (31) en Tom (27) Kruiper inmiddels de directie van Flex Film in Schoonhoven. Ze legden meteen de volle focus op duurzaamheid, wetende dat er met de  PPWR in aantocht veel zou gaan veranderen. Ze zetten vol in op kennis en innovatie, maar hopen snel op meer duidelijkheid, omdat er als het om nieuwe regelgeving gaat nog veel puntjes op de i moeten worden gezet.

Het eerste wat de broers deden was klanten helpen met films die aansluiten bij bestaande en toekomstige regelgeving. Daarmee speelden ze met name in op reduce & recycle, wat naast reuse de pijlers van de Europese regelgeving zijn. Reductie, door het simpelweg wegnemen van verpakkingsmateriaal, is de eerste stap. Dunnere folies adviseren waar mogelijk. Bij krimpfolie voor onder andere broccoli en spitskool, een grote markt voor Flex Film, is de ondergrens nu al 9 micron. Een andere stap is mono-materialen leveren, wat zorgt dat recycling mogelijk is. Dan is er nog de mogelijkheid om biobased films in te zetten, waarbij het biobased deel afkomstig is uit reststromen, wat weer virgin materiaal bespaart. Flex Film heeft ook wat ze out of the box-oplossingen noemen, bijvoorbeeld papier als alternatief. Met deze strategie wil Flex Film klanten een eerlijk verhaal vertellen en per toepassing de beste oplossing zoeken.

Onzekerheid over AGF

Voor Tom Kruiper is het lastig dat er nog veel losse eindjes zijn in de tekst van de Packaging & Packaging Waste Regulation  (PPWR) die door het Europese Parlement is aangenomen. Met name de eisen voor het verpakken van groenten en fruit houden hem bezig. ‘Het lijkt erop dat voor hoeveelheden tot 1,5 kilo kunststof verpakkingen verboden worden. De AGF markt is voor ons erg belangrijk. Een verbod op plastic voor onbewerkte groenten zou grote impact hebben. We bezoeken veel seminars, congressen en workshops om onze kennis te optimaliseren en met kennis en advies onze klanten te helpen. Maar in deze fase van de PPWR is dat lastig. Er komt nog een juridische check en dan zit er een nieuw parlement dat misschien opnieuw naar de tekst kijkt. Je stuit dus nog op veel onduidelijkheid.’ En dan Cruijffiaans: ‘Relatief gezien weten we er veel van, maar zelfs als je alles weet, dan weet je nog niet veel.’
Hoewel de nu aangenomen PPWR-tekst uitzonderingen toestaat op de beperking van plastic verpakkingen voor groenten en fruit, mogen de lidstaten zelf lijsten met uitzonderingen opstellen en is het niet duidelijk welke uitzonderingen Nederland en België gaan maken. ‘Broccoli is bijvoorbeeld een gevoelig product. Als je dat niet in plastic verpakt, ga je food waste veroorzaken, dus dan is het middel erger dan de kwaal’, legt Kruiper uit. De lidstaten moeten daarin verstandige keuzes  maken waarin alle aspecten rondom duurzaamheid worden overwogen. ‘We volgen de ontwikkelingen rond de PPWR op de voet.’

Tekst gaat verder onder foto.Flex Film geloven in een PCR-certificatiesysteem

 

'Via certificeringen zorgt de hele industrie samen voor het vereiste minimumaandeel gerecyclede content'

Veelbelovende oplossing

Veel onduidelijkheid dus, maar desondanks zitten de jonge ondernemers niet stil. Doordat ze de materialen internationaal  inkopen, hebben ze een groot netwerk. Zo zet een relatie van Flex Film in Duitsland een systeem op voor de certificering van verpakkingen met gerecyclede content, waaraan een handelssysteem met credits is verbonden. Dit om een massabalans te verkrijgen, waarbij de hele industrie samen zorgt voor het vereiste minimumaandeel gerecylede content. Tom: ‘Dat is een hele interessante. Wel echt iets wat veel potentie heeft en waar wij al vroeg bij betrokken waren. Wij kunnen virgin PP-folie voor food leveren. Onze klant kan dan via het CRC-platform credits kopen van een non- foodondernemer die 100% gerecycled materiaal gebruikt, terwijl dat bijvoorbeeld maar 30% hoeft te zijn. Die 70% die de andere verpakker “te veel” heeft kan in de vorm van credits worden verhandeld tegen een vergoeding. Via het platform wordt dus een “mass balance” gecreëerd. De hele industrie moet een  bepaald percentage gerecyclede content gebruiken, maar voor contactgevoelige materialen, voor bijvoorbeeld food, is dat  lastig. De “overprestatie” van anderen kan voor een balans zorgen. De klant voldoet middels het creditsysteem aan de  wetgeving, maar mag niet communiceren dat zijn verpakking gerecyclede content bevat. Het is een goed gemonitord administratief systeem en dit zal het gebruik van gerecyclede content zeker aanjagen in markten waar dit goed kan worden toegepast. Zo stimuleer je vraag naar gerecycled materiaal wat van levensbelang is voor de recyclers. Wij geloven in dit systeem als overbruggingsperiode. Uiteraard is de verwachting dat er in de toekomst films met PCR-content voor food op de markt komen. Maar dat is nog een lange weg in verband met voedselveiligheid.’

Oplossingen

Los van kennis over regels, duurzaamheid en materialen, is Flex Film constant op zoek naar films die klanten helpen te voldoen aan nieuwe regels. ‘We hebben meerdere mono-oplossingen om laminaten te vervangen, zowel in krimpfolie, topsealfilms als flowpackfilms. Zo bieden we onze klanten recyclebare alternatieven. Voor veel non-foodtoepassingen hebben we nu films met 30% tot wel 60% PCR. En voor toepassingen waarbij films met PCR moeilijk zijn, hebben we biobased oplossingen. Wat dat betreft lopen we voorop en dat willen we blijven doen.’

 
DIT ARTIKEL KWAM TOT STAND IN SAMENWERKING MET FLEX FILM.
Artikel delen