Flex Film investeert in kennis: onverminderde focus op duurzaam

De broers Kuiper van Flex Film

Flex Film investeert in kennis: onverminderde focus op duurzaam

Sinds 1 januari vormen Jeroen (30) en Tom (26) Kruiper de nieuwe directie van Flex Film in Schoonhoven en zijn ze aandeelhouders geworden. De broers brengen een nieuw elan in het bedrijf, vanuit een duurzame missie. Met  innovatiekennis (Tom) en  productie/machinekennis (Jeroen) vullen ze elkaar goed aan.

Dat ze beiden in de wereld van kunststof verpakkingsmaterialen werken is een klein wonder, omdat Jeroen en Tom duurzaamheid erg belangrijk vinden en zo hun twijfels hadden. Maar na grondige voorbereiding weten ze inmiddels beter: per productverpakkingscombinatie kun je bepalen wat de meest duurzame oplossing is en vaak is dat kunststof, zeker in de levensmiddelensector waarin ze vooral actief zijn. ‘Wij kunnen positieve impact maken’, zegt Jeroen. De broers zien het als een uitdaging om juist als leverancier van folie klanten te adviseren en te helpen om zo duurzaam mogelijk te verpakken. ‘We willen heel veel investeren in kennis om onze klanten maximaal bij te staan in de juiste keuzes’, legt Tom uit. 

Oplossing op maat

Een eerste stap die meteen impact had en die eerder is ingezet, is dunnere materialen aanbieden met dezelfde sterkte. Hiermee werd een flinke reductie in verpakkingsmateriaal bereikt. Ook uitsluitend monomaterialen aanbieden was een belangrijke stap, zodat niets recycling in de weg kan staan. Nu het tijd is voor een volgende stap, stuit Flex Film op een verdeelde markt. Uit gesprekken met marktpartijen blijkt de een voor virgin PP en downcycling te kiezen, de ander voor chemische recycling, terwijl een derde een rol voor papier ziet. Stuk voor stuk geloven deze partijen dat dit dé oplossing is. ‘Onze visie is dat er niet één oplossing is, maar dat je per geval naar de beste oplossing moet zoeken. Wij kunnen dat omdat we niet zelf produceren, maar kunnen kiezen uit een hele range oplossingen’, zegt Tom Kruiper. ‘Onze Biobased Krimpfolie is een volgende stap, omdat die deels virgin materiaal vervangt. Wij geloven dat biobased een belangrijke rol gaat spelen. In het recycleproces treedt altijd verlies op. Daarom is biobased uit reststromen naar onze mening een zinvolle overweging, zeker omdat gerecycled materiaal voor voeding vaak nog geen optie is.’

Kennis en advies

Met deze strategie wil Flex Film klanten een eerlijk verhaal vertellen en per toepassing de beste oplossing zoeken. ‘Met onze duurzame adviezen willen we klanten helpen op tijd klaar te zijn voor nieuwe wetgeving. Gewichtsreductie is een van de mogelijkheden, want het gaat ons niet om kilo’s verkopen, maar om een langetermijnsamenwerking waar we met goede adviezen een verpakkingsvraagstuk voor onze klanten oplossen’, legt Jeroen Kruiper uit.
De grote uitdaging is enerzijds de onzekerheid in de markt over toekomstige regelgeving waardoor klanten veel vragen hebben, en anderzijds om continu over de meest actuele kennis te beschikken om die vragen te beantwoorden. Dat vraagt om proactief handelen. Daarnaast is het zaak dat ze producten hebben waarmee klanten aan de (toekomstige) regelgeving kunnen voldoen. 
‘Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld wat het begrip “goed recyclebaar” inhoudt. Moet het recyclaat voor dezelfde toepassing geschikt zijn? Dan ga je bij foodgrade materiaal al snel naar chemische recycling, waar de nodige haken en ogen aan zitten. Als er wordt ingezet op chemische recycling is er schaalgrootte nodig en multinationals zullen via partnerships en grote contracten een groot deel van de output claimen, waardoor MKB-bedrijven het nakijken hebben.’


Mooie mogelijkheden

‘Het kan ook heel waardevol zijn om mechanisch recyclaat voor andere toepassingen dan een verpakking in te zetten’, zegt Tom Kruiper. ‘In Nederland wordt PP flex sinds dit jaar ook gesorteerd, een project dat de KIDV heeft opgestart. Dit biedt mooie mogelijkheden voor de toekomst, want PP leent zich er perfect voor om ook ingezet te worden in andere hoogwaardige toepassingen met een langdurige levensduur. In sectoren als de bouw en automotive wordt enorm veel PP gebruikt, wat ook weer gerecycled kan worden. Nadat het materiaal niet meer geschikt is voor mechanische recycling, kan chemische recycling een rol gaan spelen. Het is mooi dat het KIDV dit soort projecten opzet in Nederland, op die manier kunnen er op meerdere vlakken stappen in de juiste richting worden gezet.’

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Flex Film.

Reactie KIDV

‘We moeten met de hele verpakkingsketen werken naar een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal en uiteindelijk intrinsiek duurzame verpakkingen, oftewel: verpakkingen zonder schade aan mens en milieu. Vandaar dat het KIDV in de Recyclecheck inzet op goed recyclebare verpakkingen: verpakkingen die na recycling weer breed kunnen worden ingezet als nieuwe verpakkingen óf producten. Op die manier werken we samen aan een circulaire economie. Voor flexibele kunststof verpakkingen betekent dit dat je op dit moment het beste kunt inzetten op monomaterialen met zo min mogelijk “vervuilingen” door vul-, print- of barrièrematerialen’, aldus Maartje Knaap van het KIDV.

Raadpleeg voor meer informatie de Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen

Artikel delen