Foot(d)print

Verpakkingen hebben de afgelopen jaren een omslag gemaakt. Waar eerst de verpakking voornamelijk functioneerde als bescherming tegen breuk en/of bederf, is de functie meer en meer uitgebreid naar communicatie en gebruiksmomenten.

Eerste indruk bepalend

Wij bij Skillpack begrijpen als geen ander dat uw product maar één kans krijgt voor de eerste indruk, en deze eerste indruk wordt vaak bepaald door de verpakking. De initiële verkoop wordt mede bepaald door de verpakking, de herhalingsaankoop door de kwaliteit en de beleving van het product.

Om dit te bewerkstelligen heeft Skillpack de afgelopen jaren hard gewerkt om een meerwaarde in de verpakking te creëren.  

Betere marge

Een voorbeeld daarvan is hersluitbaarheid, en easy opening, zodat het product op meerdere plaatsen en momenten kan worden geconsumeerd.

In deze trend volgt ook de stuksverpakking niet meer de hele ‘koek’ maar juist handzame praktische stukken voor elk moment, waarbij zowel gesproken kan worden van een verbetering van de marge als die van de kwantiteit waarbij ook het nog steeds groeiende grijze kanaal beter kan worden bediend.

Geen voedselverspilling

Skillpack begrijpt dat het verpakken van levensmiddelen een impact heeft op de wereld om ons heen en dat ook de consumenten een bepaalde beleving hebben bij uw product en verpakking. Dit kan zowel positief als negatief zijn.

In de huidige discussie over verpakkingen wordt vaak vergeten dat door de juiste verpakking de houdbaarheid van een product dermate verlengd wordt. Dat levert een significante positieve bijdrage aan het verminderen van voedselverspilling en voedselderving.

Groene oplossingen

Belangrijk is dan wel dat de juiste vorm van verpakken wordt gekozen met de juiste materialen.

Materialen die optimale bescherming en houdbaarheid creëren maar ook een zo’n klein mogelijke foodprint hebben na gebruik.

Onze verpakkingsmachines zijn volledig compatible met allerhande materialen zoals monomaterialen, cellulose based, karton, pulp, deelbare materialen enz.

Goede voorlichting en/of kennis is dus van groot belang. Skillpack is er dan ook trots op dat zij voor bijna ieder verpakkingsvraagstuk een ‘groene’ oplossing kan bieden

 

Artikel delen