Gescheiden verpakkingsafval kosteloos inzamelen voor recycling

Gescheiden verpakkingsafval kosteloos inzamelen voor recycling

Gescheiden verpakkingsafval kosteloos inzamelen voor recycling

Het Afvalfonds Verpakkingen werkt aan een circulaire economie waarbij verpakkingsafval door recycling terugkomt als grondstof voor nieuwe verpakkingen. Het doel is volledig fossielvrij en circulair verpakken in 2050. Het gescheiden inzamelen van bedrijfsmatig verpakkingsafval levert daaraan een belangrijke bijdrage. De kosten voor het ophalen, transport en de stappen daarna, zoals de sortering en recycling, neemt het Afvalfonds voor haar rekening door afspraken te maken met afvalinzamelaars en verwerkers.

 

Recycling

Bedrijven kunnen gebruik maken van het kosteloze inzamelsysteem “Afval Goed Geregeld” om plastic verpakkingen, drankenkartons en glazen verpakkingen te scheiden. Hiermee maakt de stichting het voor onder meer bedrijven mogelijk dat deze verpakkingen - die bijvoorbeeld worden weggegooid bij consumptie op het werk of in de horeca - in het vervolg gescheiden aangeboden kunnen worden voor recycling.

Afvalfonds_GoedGeregeld.3-1

Aanmelden

Vanaf 1 december kunnen bedrijven zich weer aanmelden. Bedrijven die gebruik willen maken van het kosteloze inzamelsysteem kunnen zich bij het online loket aanmelden. De gescheiden inzameling en recycling van het verpakkingsafval start binnen een kwartaal. 

Over “Afval Goed Geregeld”

“Afval Goed Geregeld” is een initiatief van Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang. Het Afvalfonds is namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem gezamenlijk door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van het verpakkingsafval in Nederland.
Artikel delen