HEDRA weerlegt kritiek op drankenkartons

HEDRA weerlegt kritiek op drankenkartons

HEDRA, de Nederlandse brancheorganisatie van drankenkartonproducenten, reageert op recente berichtgeving waar onder meer blijkt dat drankenleveranciers statiegeld op plastic flesjes ontwijken door over te schakelen op drankenkartons die minder goed zouden zijn voor het milieu. En dat drankenkartons een laag recyclingpercentage heeft. Volgens de brancheorganisator zijn drankenkartons echter aantoonbaar de meest duurzame verpakkingsoplossing voor water, zuivel, sappen en soepen. Onderzoek van Wageningen Food & Biobased Research toont echter aan dat de recycling van deze drankpakken nog niet goed is geregeld. 

 

 

 

Slechts 31% van de drankenkartons wordt gerecycled, blijkt uit het rapport Recycling van Nederlandse drankenkartons van juni dit jaar, uitgevoerd door Wageningen Food & Biobased Research. ‘Dit relatief lage percentage is het gevolg van meerdere omstandigheden: er is geen recyclingdoelstelling voor drankenkartons in Nederland en de Nederlandse drankenkartons zijn relatief het meest vervuild en daardoor minder geliefd bij verwerkers’, aldus het rapport.

En een jaar geleden al kondigden Jumbo en Unilever aan te stoppen met het drankpak als alternatief voor plastic flesjes waarop sinds de zomer 2021 statiegeld zit. ‘Zo’n pak blijkt toch niet zo goed voor het milieu’, aldus deze gebruikers.

 

Misverstanden over drankenkartons

‘Recente berichtgeving laat zien dat er veel misverstanden zijn over drankenkartons, onder meer over hun recycleerbaarheid’, aldus HEDRA, waarin de drie leveranciers Tetra Pak, Elopak en SIG Combibloc zijn vertegenwoordigd. ‘Wij stellen dat beeld graag bij en vinden het belangrijk te laten zien hoe er in de keten wordt samengewerkt om drankenkartons - van grondstof tot recycling - nog duurzamer te maken.’

‘Door hernieuwbare materialen uit duurzaam beheerde bossen te gebruiken en aan het einde van hun levensduur te recyclen, zijn drankenkartons één van de drankverpakkingen met de laagste CO2-voetafdruk’, aldus Inge Eggermont, directeur van HEDRA. ‘Zij dragen bij aan een circulaire economie, waardoor het een slimme en duurzame keuze is voor het verpakken van water, zuivel, sappen en soepen.’

 

Samenstelling drankpakken

Drankenkartons bestaan voor gemiddeld 75% uit papier, een hernieuwbare grondstof, 21% uit kunststof (in toenemende mate hernieuwbaar) en voor 4% uit aluminium.

Volgens de Circular Analytics 2020-studie, in opdracht van ACE, The Alliance for Beverage Cartons and the Environment, behoren drankenkartons gemiddeld tot de verpakkingen met de laagste uitstoot per liter, met de minste hoeveelheid plastic.

Inzameling drankenkartons

In alle gemeenten in Nederland worden drankenkartons via bronscheiding (PMD) of nascheiding ingezameld voor recycling. ‘Door intensieve inspanningen van gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven bestaat er sinds 2015 in Nederland een goed functionerend inzamel- en recyclingsysteem’, aldus HEDRA. ‘Dit zorgt ervoor dat nu al meer dan 60% van de op de markt gebrachte drankenkartons wordt gerecycled.’

           

Na inzameling worden drankenkartons gesorteerd en vervolgens getransporteerd naar een van de recyclingfabrieken in Europa. Hier worden de papiervezels in water losgeweekt van het kunststof en aluminium laagje. De hoogwaardige papierpulp die vrijkomt tijdens het recyclingproces wordt ingezet in de papier verwerkende industrie. Daarmee vormt zij de grondstof voor kartonnen dozen, kantoorbenodigdheden en hygiëne papier.

 

Plasticfolie

Na terugwinning van de vezels blijven de plasticfolie (LDPE), met of zonder de dunne aluminiumlaag, en de doppen en sluitingen (HDPE/PP) achter als restmaterialen. Deze fractie, PolyAl (Polyethyleen en Aluminium) genaamd, wordt op dit moment gerecycled in zes fabrieken in Europa.

Het rapport van Wageningen Research meldt dat PolyAl in 2020 hoofdzakelijk werd verhandeld aan cementovens als brandstof. HEDRA meldt nu dat het aantal PolyAl recyclingfabrieken op korte termijn zal toenemen.

Bij Recon Polymers in Roosendaal wordt de kunststof- en aluminiummix uit drankenkartons omgezet in grondstoffen voor toepassingen in de kunststofindustrie voor de productie van onder andere transportpallets, stoelen en 3D-print applicaties, producten die vervolgens ook weer gerecycled kunnen worden.

Milieuwinst recyclen drankenkartons

Volgens een studie van consultant Roland Berger levert de recycling van 1 procentpunt drankenkartons een besparing op van 12.700 ton CO2-equivalent wat overeenkomt met 10.400 minder auto's op de weg.

 

HEDRA drankpakken2

Volgens de Circular Analytics 2020-studie behoren drankenkartons gemiddeld tot de verpakkingen met de laagste uitstoot per liter, met de minste hoeveelheid plastic.

Artikel delen