Herbruikbare Verpakkingen

herbruikbare verpakking - verpakkingsmanagement

Herbruikbare Verpakkingen

Een verpakking hergebruiken

Eén van de potentiële oplossingen om verpakkingen duurzamer te maken, is hergebruik. Op een aantal verpakkingstypes na staat hergebruik van verpakkingen echter nog in de kinderschoenen. De uitdagingen zijn aanzienlijk en individueel kunnen de meeste bedrijven onvoldoende impact maken om veranderingen in de keten te realiseren. 

Samen met het bedrijfsleven de transitie maken naar circulaire verpakkingen

Om de uitdagingen samen met het bedrijfsleven aan te gaan, nam het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) in 2019 het initiatief voor de Community of Practice (CoP) Herbruikbare Verpakkingen.

'De roep om circulaire verpakkingen wordt steeds krachtiger'

Hoe stimuleren we de transitie naar meermalige verpakkingen?

Uiteenlopende partijen, zoals retailers, merkeigenaren, dienstverleners, start-ups, kennisinstellingen en NGO’s, buigen zich in de CoP over belangrijke vraagstukken, zoals de garantie van de hygiëne van verpakkingen, wettelijke aspecten inzake betrouwbaarheid en aansprakelijkheid rond voedselveiligheid en de logistiek van retoursystemen. Ook focussen zij zich op de berekening van de milieuimpact en economische rendabiliteit: waar ligt het omslagpunt voor meermalig gebruik van verpakkingen vergeleken met verpakkingen voor eenmalig gebruik?

Projectleider en verpakkingskundige Marcel Keuenhof van het KIDV: ‘Wij willen de transitie van eenmalige naar meermalige verpakkingen bespoedigen door het delen van kennis, door gezamenlijk acties op te pakken en pilots te organiseren, om nieuwe informatie en kennis te genereren.

Inmiddels hebben wij een hele serie webinars en bijeenkomsten achter de rug en trekken wij het initiatief ook breder: in september is de kick-off van het Europese platform over herbruikbare verpakkingen, Planet Reuse.’ FieldLab Circular Packaging

Het FieldLab Circular Packaging (FLCP)

FLCP streeft naar het volledig circulair maken van verpakkingen in het Nederlandse huishoudelijke en bedrijfsafval. Hiertoe wil de stichting, een samenwerkingsverband tussen de verpakkings- en afvalrecyclingssector, de kwantiteit en kwaliteit van de gerecyclede verpakkingsmaterialen verhogen en de uitdagingen binnen het proces identificeren.

 

De Use Case-aanpak en een projectgeoriënteerde aanpak

Het FLCP biedt twee soorten dienstverlening:

Bij de Use Case-aanpak gaat het om één verpakkingssoort, vaak van een specifiek merk. Daarbij bestuderen alle relevante partijen in de keten het verpakkingsformat in een reeks workshops en testactiviteiten. Dit resulteert in een analyse van de mate van circulariteit en duurzaamheid van de verpakkingsoplossing en in verbeteringsopties.

Bij de projectgeoriënteerde aanpak zoekt het FLCP, vaak in samenwerking met onder andere het KIDV en het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics, naar een oplossing voor algemene problemen bij verpakkingscategorieën. Bij deze aanpak ligt de focus veelal op het opschalen van oplossingen die voortkomen uit een Use Case.

'Wij willen de hele keten betrekken bij recyclebare verpakkingen. Alleen dan kom je tot een resultaat dat waarde heeft voor de hele keten.’

Online masterclasses om te helpen met de transitie naar circulaire verpakkingen

Door kennisdeling helpt Circpack, onderdeel van Veolia, verpakkende bedrijven en brand owners over de hele wereld hun circulaire verpakkingen te verbeteren. ‘Enerzijds focussen wij ons op bredere kennisdeling door online masterclasses te bieden en te kijken naar hoe onder meer de hele keten, het sorteerproces, het recycleproces en nieuwe technieken er wereldwijd uitzien’, vertelt directeur Vincent Mooij. ‘Anderzijds zetten wij onze operationele kennis in om bedrijven te helpen bij het verbeteren van een specifieke verpakking of verpakkingslijn.

Wij kunnen testen op zaken als vezelverlies, lijmoplossingen en hoe goed inkten op een label blijven zitten. Ook kunnen wij verpakkingen beoordelen en classificeren.

Wat doet Circpack? Deze video legt het uit.

 

Circpack is één van de certificerende bedrijven van RecyClass. Deze organisatie richt zich uitsluitend op plastic. Omdat er voor andere materialen nog geen Europese standaard was, ontwikkelden wij een eigen methodiek met ecolabel A tot en met F voor karton, papier, glas en metaal. 'Wij willen de hele keten betrekken bij recyclebare verpakkingen. Alleen dan kom je tot een resultaat dat waarde heeft voor de hele keten.’

Herbruikbare verpakking

Een volledig recyclebare sta-zak voor soepen en sauzen

Het Brightlands Materials Center is een internationaal onderzoekscentrum voor nieuwe, duurzame technologieën op het gebied van kunststoffen. Binnen het onderzoeksprogramma Circular Packaging richt het onderzoekscentrum zich onder andere op het herontwerpen van polymeren voor verpakkingsmaterialen om deze goed recyclebaar te maken. Ook verbeteren zij de kwaliteit van gerecyclede materialen, zodat deze herbruikbaar zijn in nieuwe toepassingen.

Wat doet Brightlands Materials Center? Deze video legt het uit.

 

Circulaire verpakking

Baanbrekend is het Brightlands Materials Center met de ontwikkeling van een volledig recyclebare sta-zak voor soepen en sauzen. Momenteel werken zij hieraan samen met deelnemers uit de hele waardeketen. Verder focust het onderzoekscentrum zich op impactassessments, ontwerprichtlijnen en levenscyclusanalyses (LCA). Zij delen hun kennis over de waarde van een LCA voor een verpakking, mechanische en chemische recycling en het beleid en de normering op het gebied van circulaire verpakkingen.

Artikel delen