‘Herbruikbare verpakkingen verlagen eco-footprint kledingretail’

Herbruikbare transportverpakkingen kunnen volgens Supply Value de ecologische voetafdruk van kledingfabrikanten fors verkleinen.

‘Herbruikbare verpakkingen verlagen eco-footprint kledingretail’

De inzet van herbruikbare transportverpakkingen kan volgens adviesbureau Supply Value de ecologische voetafdruk van kledingfabrikanten fors verkleinen. Echter, barrières zoals initiële investeringskosten, complexiteit van de supply chain en het consumentengedrag moet worden overwonnen.

Toeleveringsketens in de modedetailhandel genereren aanzienlijke hoeveelheden kartonnen transportverpakkingen afval, volgens Supply Value. De mode-industrie blijft groeien, gedreven door snelle modeontwikkelingen en e-commerce zal het probleem van verpakkingsafval naar verwachting alleen maar groter worden.

Het adviesbureau onderzocht daarom de mogelijkheden van de Reusable Transport Packaging (RTP) als duurzame oplossing binnen toeleveringsketens voor de modedetailhandel.

‘Om de milieueffecten van verpakkingen te reduceren, dienen retailers hun verpakkingsmethodes te heroverwegen. Dit omvat het omarmen van de principes van het 3R-model: reduce, reuse en recycle. Door de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen, herbruikbare transportverpakkingen te introduceren en recycling te bevorderen, kunnen modewinkels hun efficiëntie verbeteren, het gebruik van hulpbronnen verminderen en afval minimaliseren.’

 

Casestudy herbruikbare verpakkingen

Supply Value deed een casestudy onder negen moderetailers en twee RTP-leveranciers. Hieruit blijkt onder meer dat de retailers inzien dat RTP tot afvalvermindering kan leiden, maar geven ook aan dat er barrières zijn, zoals initiële investeringskosten, complexiteit van de supply chain en het consumentengedrag.

Voor de implementatie van herbruikbare transportverpakkingen is volgens hun een kosteneffectieve retourlogistiek nodig en mogen deze verpakkingen de bestaande magazijnprocessen niet verstoren. Verder zullen er klantbewustwordings- en stimuleringsstrategieën moeten worden opgezet om de consument erbij te betrekken.

‘Dit onderzoek stelt kleding retailers in staat om gefundeerd beslissingen nemen, kosten te verlagen en een bijdrage te leveren aan een circulaire economie’, aldus het adviesbureau.

Artikel delen