ING: ‘Kosten en materiaalgebrek vertragen duurzaam verpakken’

Het onderzoek “The sustainable food packaging choices that don’t come ready wrapped” van de ING bank onderstreept een toenemende roep om duurzame verpakkingen

ING: ‘Kosten en materiaalgebrek vertragen duurzaam verpakken’

Volgens een recent rapport van de ING bank zal het verpakkingsafval wereldwijd blijven toenemen ondanks toenemende inspanningen op het gebied van duurzaamheid. ‘Een gebrek aan beschikbaar gerecycled materiaal en de daaruit voortvloeiende hoge kosten weerhoudt bedrijven momenteel om eenmalige verpakkingen te vervangen.’

Het onderzoek “The sustainable food packaging choices that don’t come ready wrapped” van de ING bank onderstreept een toenemende roep om duurzame verpakkingen in de voedingsmiddelen- en drankensector en de daaruit voortvloeiende afwegingen voor bedrijven, evenals de investeringen die nodig zijn om een ​​duurzame toekomst voor de productie van verpakkingen na te streven.

‘Producenten van voedingsmiddelen en dranken staan ​​voor een duurzaamheidsdilemma. De behoefte aan milieuvriendelijke verpakkingen groeit, maar het kost meer en is vaak zijn er weinig oplossingen voorhanden. Geconfronteerd met anti-plastic regelgeving en CO2-reductiedoelstellingen, zijn inzet en grote investeringen nodig om meer hernieuwbare keuzes te maken. Het zal niet gemakkelijk zijn en de consument zal ook moeten veranderen.’

 

PET- en herbruikbare bierflessen

Het doorvoeren van veranderingen kan een positieve impact hebben op het milieu, suggereert het rapport; het geeft het voorbeeld dat PET- en herbruikbare glazen bierflessen een ecologische voetafdruk per liter hebben die ongeveer drie keer lager is dan die van een aluminium blikje en vijf keer lager dan die van een glazen fles voor eenmalig gebruik. Het rapport beweert echter dat een Europese drankenproducent de kosten met 20% zou zien stijgen om in 2022 alleen gerecycled PET voor zijn flessen te gebruiken. Aangezien de inflatie voortduurt en er nog steeds weinig duurzame plastic verpakkingen beschikbaar zijn, kunnen deze kosten bedrijven ervan weerhouden om de overstap maken.

 

1,5% meer verpakkingsafval per jaar

In Europa zal het verpakkingsafval per hoofd van de bevolking tot 2025 naar verwachting met gemiddeld 1,5% per jaar toenemen, waarbij wordt aangenomen dat 30,2% van het totale verpakkingsafval tegen 2040 uit plastic bestaat. Bovendien stelt het onderzoek dat het totale verpakkingsvolume voor consumptiegoederen tot 2025 gemiddeld met 1,5% per jaar zal groeien en de bevolkingsgroei zal overtreffen, terwijl de verpakkingsconsumptie ook zal stijgen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

 

Groeiende vraag naar gemak

Volgens ING zal de voedingsmiddelen- en drankenindustrie met bijzondere uitdagingen op het gebied van duurzaamheid worden geconfronteerd, waarbij de groeiende vraag naar gemaksproducten, consumptie voor onderweg en thuisbezorging bijdragen aan een toename van het gebruik van verpakkingsmateriaal. Verpakkingen zijn blijkbaar een van de meest CO2-intensieve elementen in de waardeketen voor drankenproducenten en een belangrijke bron van koolstofemissies voor voedselproducenten. Verpakkingen uit beide sectoren zouden 40% van alle plastic verpakkingen in Europa uitmaken.

 

Kleinere verpakkingen

Naar verluidt leidt het kleinere aantal inwoners in het gemiddelde huishouden tot kleinere verpakkingen die op hun beurt de productie van meer materiaal per kilogram noodzakelijk maken, vooral in ontwikkelde landen. Het onderzoek beweert dat, hoewel voedings- en drankenbedrijven inspanningen leveren om de grootte en het gewicht van hun verpakkingen te verminderen, wordt gevreesd dat deze ontwikkelingen de algehele groei vertragen en niet bijdragen aan een afname van de consumptie.

 

Flessen uit gerecycled PET

Toch stelt ING ook dat er steeds meer kansen liggen in het streven naar duurzaam verpakken. Een grote drankenproducent heeft geschat dat de verschuiving van nieuwe plastic flessen naar alternatieven gemaakt van 100% gerecycled PET de CO2-uitstoot per fles met ongeveer 30% zou verlagen. Verwacht wordt ook dat toenemende partnerschappen tussen industriële spelers om nieuwe technologieën te ontwikkelen en te investeren in recyclinginfrastructuur de transitie zullen versnellen.

 

Uitdagingen duurzame toekomst

‘Terwijl de wereld worstelt met de uitdagingen van een duurzame toekomst, vormt verpakkingsafval van consumptiegoederen een belangrijke belemmering voor vooruitgang’, zegt senior sectoreconoom Thijs Geijer van ING. ‘Tenzij woorden worden gekoppeld aan daden, zullen verpakkingsconsumptie, afval en een gebrek aan recyclingcapaciteit een enorme uitdaging blijven voor de duurzaamheidsdoelstellingen van de consumptiegoederenindustrie.’

‘Op dit moment blijven we ons zorgen maken over de hoge kosten van duurzame verpakkingen, waardoor bedrijven in consumentengoederen ervan worden weerhouden om minder vervuilende verpakkingen te gebruiken. We blijven echter voorzichtig optimistisch over de onbenutte mogelijkheden voor strengere regelgeving en sector-overschrijdende initiatieven om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen.’

 

Opschaling nodig voor circulaire economie

‘Het verminderen van verpakkingsafval en plasticvervuiling is haalbaar, maar als we niet op de vereiste schaal handelen, brengt dat ons niet dichter bij een circulaire economie.’

Plastics Recyclers Europe waarschuwde dat de lage beschikbaarheid van gesorteerd plastic afval vorig jaar rond deze tijd een impact had op de activiteiten van Europese plasticrecyclers - een probleem dat blijkbaar een obstakel vormde in het streven van de EU naar een geoptimaliseerde en duurzame recyclinginfrastructuur.

 

Artikel delen