Innovatie als antwoord op duurzaamheidsuitdagingen

De Jong Verpakking

Innovatie als antwoord op duurzaamheidsuitdagingen

De Jong Verpakking ziet dat aankomende, aangepaste regelgeving vanuit Brussel een grote impact gaat hebben. Het bedrijf reageert proactief via innovatie, duurzaamheidsinvesteringen en intensieve klantcontacten. Commercieel directeur Ronald de Wildt en marketingmanager Raymond Segers vertellen meer over de aanpak.

Hoewel de herziene Packaging & Packaging Waste Directive iets vertraging oploopt, is duidelijk wat de nieuwe regels gaan worden en die gaan impact hebben. Voor commercieel directeur Ronald de Wildt van de Jong Verpakking is het duidelijk dat de sector alert moet zijn en als bestuurslid van Papier Recycling Nederland (PRN) is hij goed geïnformeerd over dit dossier. Preventie en hergebruik zijn belangrijke speerpunten en daarna pas recycling, juist het sterke punt van papier- en karton. ‘Die Europese regelgeving vertaalt zich naar wetgeving in de lidstaten en we zien al verandering. De percentages voor het hergebruik van verpakkingen hebben uiteraard onze aandacht, want voor karton moet dat wel in de juiste context worden geplaatst. Wij focussen erop dat het materiaal kan worden hergebruikt, dus de vezel.’

De Jong - Ronald de Wild

Ronald de Wildt

Hergebruik van vezels

Duurzaamheid is altijd belangrijk geweest voor De Jong, legt Raymond Segers uit. ‘Uiteraard is ook recycling en hergebruik heel belangrijk. Maar wij zitten in een sector waar veel klanten uit hygiëneoverwegingen een kartonnen doos niet kunnen hergebruiken, zoals bijvoorbeeld de tomatenkwekers, die zich geen schimmels en andere vervuiling kunnen veroorloven. Als hergebruik van een kartonnen verpakking voor food onhygiënisch is, is hergebruik van vezels de enige juiste weg.’

Fit to purpose

‘Juist om die reden is de lobby via Fefco in Brussel zo belangrijk’, vult De Wildt aan. ‘We willen aantonen dat een recyclebare eenmalige verpakking in bepaalde markten, waar hygiëne een rol speelt, een duurzame oplossing is naast hergebruik. Wat nu vooral belangrijk is, is lightweighting, het verlagen van het materiaalgewicht, want dat is pure preventie en de top van de Ladder van Lansink. Dat betekent dus dat innovatie van levensbelang is. De verpakkingen die hier de deur uitgaan, moeten zoveel mogelijk fit to purpose zijn, want lucht verpakken is niet duurzaam.’

De Jong - Raymond Segers

Raymond Segers

Wat Segers en De Wildt merken, is dat niet iedereen evenveel weet van verpakkingen. Het aantal bezorgverpakkingen is exponentieel gegroeid. De Wildt: ‘Men gebruikt de beschikbare verpakking en dat hoeft niet altijd de beste te zijn, bijvoorbeeld een te grote verpakking. Wij praten daarom heel veel met klanten over de keuze van de juiste verpakking. Wij willen onze klanten helpen om een goede duurzaamheidsvisie neer te leggen bij hún klanten.’

Besef komt laat

De nieuwe Europese regelgeving heeft namelijk tot gevolg dat er strengere eisen komen die op ieder bedrijf impact zullen hebben. ‘Het lijkt of veel bedrijven het niet beseffen’, zegt De Wildt. ‘Er is een groep klanten die heel actief is en van die groep krijgen we veel vragen over hoe wij bezig zijn met duurzaamheid en wat onze verwachtingen zijn. Maar er is ook een groep voor wie de verpakking de sluitpost is. Juist met die groep willen we graag blijvend het gesprek aangaan. Met beide groepen klanten hebben we dus intensiever contacten dan voorheen.’

'Wat nu vooral belangrijk is, is lightweighting, het verlagen van het materiaalgewicht.'

Kwaliteit inzameling belangrijk

Als bestuurslid van PRN is De Wildt uiteraard geïnteresseerd in de kwaliteit van het aangeboden ingezamelde karton. ‘Drankenkartons kunnen we er vanwege de vervuiling nu niet in hebben. Zonde, want 95% van die verpakking bestaat uit uitstekende vezels. De vraag is dus hoe we die stroom kunnen ophalen en verwerken, zodat die vezels wél kunnen worden hergebruikt. Er zijn gelukkig goede ontwikkelingen op dat gebied.’ Wat de commercieel directeur ook zorgen baart, is de toename van slecht recyclebare verpakkingen in het oud papier. ‘We doen bij PRN ieder jaar een vervuilingsonderzoek om de kwaliteit van oud papier te beoordelen en we zien dat de vervuilingsgraad toeneemt. Met name slecht recyclebare eenzijdige laminaten en coating zijn heel vervelend in onze stroom.’ PRN, VNP (papierfabrieken) en KIDV hebben samen een aantal veelgestelde vragen over recyclability van papieren en kartonnen verpakkingen gepubliceerd.’ (Kijk op www.papiercirculair.nl/veelgestelde-vragen/.)

De Jong 2

Ecovadis certificaat

Door alle veranderingen is de manier waarop De Jong Verpakking met klanten omgaat heel anders dan 10 jaar geleden. Segers krijgt bijvoorbeeld heel veel vragen van klanten en bezoekt ze. ‘Onze uitdaging is de meest praktische oplossing te vinden en dat kan alleen door dichtbij de klant te staan. Zij moeten het juiste antwoord hebben op de vragen van hún klanten. Wij weten dat je onderscheidend kunt zijn in de manier waarop je de doos maakt. Wij hebben al fors geïnvesteerd in verduurzaming en in onze nieuwe fabriek zijn de uitgangspunten ook duurzaamheid, automatisering en energiebesparing. Daarmee verlaag je de CO2 footprint enorm. Ons voordeel is dus dat we een moderne productie hebben. De verwachting is dat die duurzame manier van werken dit jaar wordt bekroond met een Ecovadis certificaat, een internationaal duurzaamheidscertificaat dat hoog staat aangeschreven’, vertelt Segers. ‘Het laat zien dat we als bedrijf duurzaam produceren en zo helpen we klanten in hun duurzaamheidsdoelstellingen.’

Artikel delen