Afvalfonds Verpakkingen start met inzamelsysteem

Afvalfonds Verpakkingen start met inzamelsysteem

Vanaf vandaag kunnen scholen en bedrijven zich aanmelden bij Stichting Afvalfonds Verpakkingen om plastic, drankenkartons en glazen verpakkingen gescheiden aan te bieden. De kosten voor transport en alle stappen daarna, zoals de sortering en recycling, neemt het Afvalfonds voor haar rekening door afspraken te maken met afvalinzamelaars en verwerkers. Daarbij ook kijkend naar de bestaande marktsituatie.

Op de hoogte blijven van nieuwe verpakkingsontwikkelingen? Meld u hier aan voor de VerpakkingsManagement Nieuwsbrief.


Afvalfonds Verpakkingen: inzamelsysteem voor gescheiden aanbieden van plastic, drankenkartons en glazen verpakkingen.
Scholen en bedrijven kunnen zich aanmelden bij Afvalfonds Verpakkingen voor het gescheiden aanbieden van plastic, drankenkartons en glazen verpakkingen. De stichting regelt de afhandeling ervan.

Met het inzamelsysteem maakt het Afvalfonds het voor scholen en bedrijven mogelijk om op een eenvoudige manier verpakkingen, die bijvoorbeeld worden weggegooid bij consumptie op het werk, in de sportkantine of het attractiepark, op school of in de horeca, in het vervolg gescheiden aan te bieden voor recycling.

Online aanmelden Afvalfonds Verpakkingen

‘Medewerkers vinden het steeds belangrijker dat zij ook op het werk hun afval kunnen scheiden. Toch is dat lang niet altijd mogelijk. Wij bieden nu de mogelijkheid om als bedrijf makkelijk in te stappen: meld je aan bij ons online loket en wij regelen de rest. Hiermee vullen wij onze producentenverantwoordelijkheid – het principe van de vervuiler betaalt – verder in’, aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds. Van 30 maart tot 18 mei kunnen scholen en bedrijven zich online aanmelden op genoemde website om met ingang van 1 januari 2023 hun afval gescheiden op te kunnen laten halen.

Minder afhankelijk van olie

Klein Lankhorst: ‘Hiermee zorgen we ervoor dat er nog meer gerecycled wordt, zodat dit weer kan worden gebruikt als grondstof voor nieuwe verpakkingen of producten. Belangrijk in een tijd waarin grondstoffen steeds schaarser worden. We willen minder afhankelijk worden van olieproducerende landen. En we zorgen ervoor dat we tot de koplopers van Europa blijven behoren. Nu al wordt in Nederland 82% van alle verpakkingen gerecycled, dat wordt met ons inzamelsysteem dus nog meer. Bovendien levert de recycling van elke kilo plastic verpakkingen een CO2-besparing van tweeënhalve kilo op.’

Stimuleren nascheiding plastic verpakkingen en drankenkartons

Op dit moment wordt al 368 kiloton plastic verpakkingen gerecycled in Nederland. Naar verwachting komen er nog 50 tot 100 kiloton plastic verpakkingen en drankenkartons in scholen en bedrijven bij het restafval terecht. Hoe meer scholen en bedrijven gebruik gaan maken van het recyclesysteem, hoe meer er gerecycled kan worden. Ook wil het Afvalfonds afspraken maken om nascheiding van plastic verpakkingen en drankenkartons te stimuleren. Nascheiding houdt in dat deze verpakkingen door machines uit het restafval worden gehaald voor recycling. Op scholen heeft het bovendien een educatief aspect.

‘Het is goed dat basisschoolleerlingen op jonge leeftijd meer leren over de waarde van afval. Dat is ontzettend belangrijk voor de toekomst van onze circulaire economie. Door de leerlingen actief te betrekken bij het scheiden en recyclen van afval hopen wij hen een belangrijke les mee te geven voor de toekomst’, stelt Klein Lankhorst.

Over Afvalfonds Verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakkingen is namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem gezamenlijk door een bijdrage per verpakking af te dragen aan de stichting. Per 1 januari 2023 komt hier ook het verpakkingsafval bij dat lijkt op huishoudelijk afval en vrijkomt in onder meer scholen, kantoren en winkels. Zo zorgt het Afvalfonds Verpakkingen er samen met bedrijven voor dat nog meer afval een tweede leven krijgt als grondstof voor nieuwe producten of verpakkingen.

Artikel delen