Recyclepercentage verpakkingen stijgt opnieuw

Recyclepercentage verpakkingen stijgt opnieuw

Door de corona-pandemie werd er vooral thuis geconsumeerd en meer online besteld. Ondanks deze onverwachte veranderingen meldt Stichting Afvalfonds Verpakkingen in een persbericht dat het recyclepercentage voor verpakkingen in 2020 opnieuw is gestegen. Met de behaalde 82% voldoet Nederland aan de wettelijke doelstelling van 70% en behoort daarmee tot de koplopers in Europa.

U ontvangt nog niet de VerpakkingsManagement Nieuwsbrief?! Meld u hier aan.


Recyclingresultaten 2020

‘Door toename van het huishoudelijk verpakkingsafval was er een duidelijke verschuiving in de afvalverwerkingsketen. Het zette alle partijen in de afvalverwerkingsketen op scherp en dankzij de inspanningen van alle partijen in de keten nam de recycling toe. Dat is natuurlijk prachtig, maar het ligt in de lijn der verwachting dat dit ook weer zal afnemen als mensen minder thuiswerken. Wat dat betreft gaf 2020 een te rooskleurig beeld’, aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Elke verpakking telt

Klein Lankhorst: ‘Ondanks de mooie resultaten, hebben we nog veel stappen te zetten. Er zijn nog volop uitdagingen en valkuilen op weg naar circulariteit van onze verpakkingen. Er wordt veel PMD ingezameld, maar ook de vervuiling ervan met restafval neemt toe. We moeten hard aan de slag met de plasticstroom, samen met de gemeenten pakken we dit op.’


Stichting Afvalfonds Verpakkingen is blij met de recyclingresultaten, maar weet dat er nog veel stappen gezet zullen moeten worden.
Stichting Afvalfonds Verpakkingen is blij met de recyclingresultaten, maar weet dat er nog veel stappen gezet zullen moeten worden.

Betere recyclebare verpakkingen

De kunststofketen maakt een enorme ontwikkeling door en inmiddels worden gerecyclede plastic verpakkingen in tal van producten en verpakkingen gebruikt. Een verdere kwaliteitsslag is noodzakelijk om het aanbod van gerecycled plastic te laten aansluiten op de gevraagde kwaliteit. Ook moeten verpakkingen nog beter recyclebaar worden gemaakt.

‘Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat er verpakkingen worden aangeleverd van goede kwaliteit. Dit levert uiteindelijk grondstof op die goed kan worden hergebruikt’, verklaart Klein Lankhorst.

Nieuwe berekeningsmethode recycling

De Europese Unie schrijft met ingang van 2021 een nieuwe methode voor om het recyclingpercentage te berekenen. Binnen de nieuwe methodiek wordt er “dichterbij de werkelijkheid” gemeten door te kijken naar het volume dat overblijft na sortering, dit geeft een eerlijker beeld.

‘De gerapporteerde resultaten zijn volgens de nieuwe methode lager. We moeten dus alles op alles op zetten om de doelstellingen te blijven behalen’, besluit Klein-Lankhorst.

Over Stichting Afvalfonds Verpakkingen

In Nederland zijn bedrijven die verpakte producten op de markt brengen wettelijk verplicht te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de producentenverantwoordelijkheid. Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft de verantwoordelijkheid van deze bedrijven op zich genomen. Het verpakkend bedrijfsleven betaalt hiervoor een bijdrage per kilo verpakkingen aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen: de afvalbeheersbijdrage. Hiermee worden de kosten voor de inzameling en recycling van verpakkingen vergoed aan de gemeenten. Meer informatie is hier te vinden.

Artikel delen