WUR onderzoek: verbeterpunten recycling drankenkartons

WUR onderzoek: verbeterpunten recycling drankenkartons

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben onderzoekers van Wageningen University & Research het recyclingpercentage van drankenkartons (grote en kleine verpakkingen van bijvoorbeeld melk, yoghurt, vla, sap, soep en saus) in Nederland berekend. Dit percentage komt uit op 31% in 2020, wat aan de lage kant is. De onderzoekers gaven ook inzicht in verbeterpunten, die het recyclingpercentage in het meest gunstige scenario kunnen verhogen tot circa 51%.

Nog geen abonnement op VerpakkingsManagement? Meld u hier aan en ontvang hét vakblad voor de verpakkingsindustrie het eerste jaar met 30% korting.


WUR onderzoek: Een lage recyclingpercentage is een gevolg van factoren. Eén daarvan is vervuilde yoghurt- en vlaverpakkingen. Deze zijn minder geliefd bij afvalverwerkers.
Een lage recyclingpercentage is een gevolg van factoren. Eén daarvan is vervuilde yoghurt- en vlaverpakkingen. Deze zijn minder geliefd bij afvalverwerkers.

De recycling van drankenkartons levert nu nog één hoofdproduct (pulp) op waaruit onder andere nieuwe kartonnen dozen en kokers kunnen worden vervaardigd. Het relatief lage recyclingpercentage is het gevolg van een combinatie van factoren: er is geen aparte recyclingdoelstelling voor deze verpakkingen in Nederland en daar komt bij dat de Nederlandse drankenkartons relatief het meest vervuild zijn, doordat wij ten opzichte van andere landen meer yoghurt en vla in karton verpakken. Deze vervuiling maakt het materiaal minder geliefd bij verwerkers.

Eerste verbeterstap gezet


WUR-onderzoek toont aan dat recycling van drankenkartons zeker kan verbeteren in de komende jaren.
WUR-onderzoek toont aan dat recycling van drankenkartons zeker kan verbeteren in de komende jaren.

Het onderzoek toonde aan dat de recycling van drankenkartons zeker kan verbeteren in de komende jaren. In 2020 werd niet al het ingezamelde en gesorteerde drankenkarton-materiaal gerecycled. In 2021 was dit wel het geval wel en daarmee is de eerste verbeterstap gezet. Daarnaast loont het om de sortering van drankenkartons uit PMD (plastic, metaal en drankenkartons) en nascheiding-concentraat te verbeteren door te werken aan schoner ingangsmateriaal en minder verlies tijdens het sorteerproces. Verder is er recent nabij Keulen een gespecialiseerd recyclingbedrijf geopend dat het drijvende bijproduct van drankenkarton-recycling (PolyAl genoemd) opwerkt tot mengplastic en aluminium. Een extra eindproduct dus naast pulp. In dit PolyAl zitten de beschermende plastic en aluminiumlaagjes, de plastic doppen en de nekstukken. Als de PolyAl van Nederlandse drankenkartons daar inderdaad verwerkt gaat worden, wordt er weer een grote verbeterstap gezet en kan een groter deel van de drankenkartons gerecycled worden.

Rekenmethode volgens EU rekenregels

Het recyclingpercentage van Nederlandse drankenkartons in 2020 is berekend aan de hand van de rekenregels zoals die zijn verwoord in de EU (EU2019/665) en de Nederlandse ministeriële regeling.

Het rekenpunt (het punt in de keten waar het recyclingpercentage moet worden bepaald) voor Nederlandse drankenkartons is de hoeveelheid houtvezel die aanwezig is in het sorteerproduct “drankenkartons” dat afgeleverd is aan de recyclingbedrijven, gecorrigeerd voor het natuurlijke vochtgehalte van drankenkartons. Hieruit volgt dat het recyclingpercentage ongeveer 31% is. Deze berekening kent enkele parameters met onzekerheden, zodoende is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het recyclingpercentage in 2020 24 à 36% bedroeg.

Artikel delen