NVC PUMA Report geeft antwoord op ongemakkelijke verpakkingsvragen

Het NVC presenteert 14 maart het NVC PUMA Report.

NVC PUMA Report geeft antwoord op ongemakkelijke verpakkingsvragen

Het Nederlands Verpakkingscentrum presenteert 14 maart in Vianen het NVC PUMA Report. Het rapport gaat in op ongemakkelijke vragen en geeft onthullende antwoorden op de status van de verpakkingsrecycling in Nederland.

Het PUMA-project is de collectieve inspanning van het verpakkingsbedrijfsleven om wereldwijd een einde te maken aan verpakkingen als milieuprobleem. De PUMA-deelnemers ontmoeten elkaar één keer per jaar tijdens de Plenaire Vergadering. Op basis van het PUMA Manifest worden de mondiale ontwikkelingen op verpakkings- en milieugebied van het afgelopen jaar gepresenteerd, gedeeld en becommentarieerd. Op 14 maart vindt alweer het 8e PUMA Jaarbijeenkomst plaats in Van der Valk Hotel Vianen.

 

Wat gebeurt er met plastic afval?

Het rapport gaat dit keer in op vragen zoals; Hoeveel plastic afval importeert en exporteert Nederland jaarlijks? Hoe verhouden deze hoeveelheden zich tot de hoeveelheid ingezamelde plastic verpakkingen? Hoeveel zijn de afgelopen jaren de kosten gestegen die het bedrijfsleven maakt voor de Stichting Afvalfonds Verpakkingen en zusterorganisaties, onder het nieuw bedachte Verpact?

Hoe hoog worden de administratieve lasten voor het bedrijfsleven? Wat betekent "recycling" nou eigenlijk precies? En hoe circulair is "circulair" als het om het recyclen van bijvoorbeeld voedselverpakkingen gaat?

Wie mee wil denken en lezen kan op 14 maart 2024 de rapporten na afloop kosteloos meenemen ter verdere bestudering.

www.nvc.nl/puma

 

Artikel delen