ROUND: nieuwe Belgische alliantie voor een meer circulaire economie

ROUND circulaire economie Reuse Reduce Recycle

ROUND: nieuwe Belgische alliantie voor een meer circulaire economie

Negen toonaangevende Belgische organisaties voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) verenigen zich in ROUND. Hiermee willen zij helpen bij de groeiende klimaatuitdagingen en België op de kaart zetten als Europees koploper op het vlak van circulariteit.

Milieu is belangrijke drijfveer

De UPV-organisaties die ROUND initieerden zijn Bebat, Febelauto, Fost Plus, PV CYCLE België, Recupel, Recytyre, Valipac, Valorlub en Valumat. Zij zorgen voor een efficiënte inzameling en verwerking van goederen en hun verpakkingen na gebruik. Het milieu is hierbij een belangrijke drijfveer: ecologische verwerkings- en recyclagemethoden dragen bij aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid betekent dat bedrijven die goederen op de markt brengen, financieel en/of organisatorisch verantwoordelijk zijn voor de hele levenscyclus van die goederen of de verpakkingen ervan.

Collectieve impact versterken

Volgens Francis Huysman, voorzitter van ROUND, is het duidelijk dat de UPV werkt: ‘Individueel zijn onze organisaties al Europese kampioenen in preventie, inzameling, hergebruik en recyclage van verschillende afval- en materiaalstromen. We maken het consumenten en bedrijven makkelijk om binnen een goed draaiend ecosysteem hun bijdrage te leveren aan een beter leefmilieu. Onder de koepel ROUND willen we onze collectieve impact versterken door onze inzet te verduidelijken en de individuele slagkracht van de negen leden te verhogen.’ 

‘Individueel zijn onze organisaties al Europese kampioenen in preventie, inzameling, hergebruik en recyclage van verschillende afval- en materiaalstromen.'

Inspireren tot gedragsverandering

De doelstelling van ROUND is meervoudig: een platform bieden voor overleg, studie en informatie-uitwisseling, met een gezamenlijk engagement rondom de 3 R's: Reduce, Reuse, Recycle. Daarnaast zal de alliantie de inspanningen van de afzonderlijke leden onderstrepen en aanzetten tot wijdverspreide gedragsverandering op het vlak van productgebruik en afvalbeheer. Huysman: ‘De milieu- en recyclage-uitdagingen worden met de dag groter. Door ons te verenigen in ROUND en onze gezamenlijke inzet te tonen, stellen we een voorbeeld en inspireren we individuen, bedrijven en gemeenschappen om ook hun steentje bij te dragen aan een bewustere en duurzame toekomst.’

Artikel delen